فیلم‌های آموزشی موجود در لوح فشرده کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای

 

🎦فیلم‌های آموزشی موجود در لوح فشرده‌ی کتاب درسی
📚کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای
✒️پایه دهم

 

 

درس یکم

   ○ فنّاوری سامسونگ ۱۸٫۷۱      ○ روز شیشه ای (فنّاورانه) ۳۸٫۵     ○ رسانه چیست؟ ۷٫۴۲

   ○ خوش انداز (سلفی) آینده  ۱۲٫۲۲   ○ آیندۀ تلفن همراه ۷٫۱۶

درس دوم

پیش به سوی عصر رسانه ۱۳٫۰۳        ○در بشقاب تو ۱۶٫۷۱         ○شغل دروغین ۱۰٫۸۶

درس سوم

سواد رسانه ای در یک دقیقه ۲۱٫۸۶

درس چهارم

رویای روزانه ۱۱٫۵۶

درس پنجم

معرّفی ایران ۱۸٫۴۱               ○زود قضاوت نکن ۱۱٫۶۵

درس ششم

فاقد فیلم آموزشی.

درس هفتم

آدیداس ۲٫۰۱                       ○بستنی میهن ۲٫۵۴       ○تبلیغ نان ۳٫۷۹

فوتبالی ۱۴٫۱

درس هشتم

فاقد فیلم آموزشی.

درس نهم

پاندای کونگ فوکار ۱۰۵           ○ مستربین ۱۳۱

درس دهم

توصیه به کتابخوانی ۱۸٫۴           ○دیرین دیرین ـ بازی مناسب رایانه ای ۱

درس یازدهم

خبر(۱) ۳۱۴                            ○خبر(۲) ۳۰۰                   ○روزنامه ها ۲۸

درس دوازدهم

۱۰ کمپین برتر تبلیغاتی ۵۸٫۳        ○۱۰ گل برتر ۹۲٫۶              ○تفاوت مخاطبان ۱۸٫۲      

شناسایی مخاطب ۸٫۶۲ 

درس سیزدهم

سندان ۳٫۱۹                         ○ مخاطب منفعل ۳۴٫۴          ○مسافر ۴٫۹۳

درس چهاردهم

تکنیک نقّاشی ۱۱۰

درس پانزدهم

مُد ۴٫۳۸                              ○تجمّل گرایی ۲۶٫۷

درس شانزدهم

فاقد فیلم آموزشی.

درس هفدهم

تریلر (Pes 2017) ۳۱٫۵۸           ○بازیکن فینالیست ۱٫۹۲

درس هجدهم

تنهایی رسانه ای ۱۸٫۰۸

درس نوزدهم

تلفن همراه و زندگی ۲٫۸۲                ○توییتر ۱۱٫۸۹              ○شبکه های اجتماعی ۷٫۹۴

درس بیستم

فاقد فیلم آموزشی.

درس بیست و یکم

فاقد فیلم آموزشی.

درس بیست و دوّم

اعتیاد رسانه ای (۱) ۶٫۴۹           ○اعتیاد رسانه ای (۲) ۱٫۵۱        ○اعتیاد رسانه ای (۳) ۴٫۱۲

اعتیاد رسانه ای (۴) ۲٫۳۸

 

 

📥جهت دانلود کتاب الکترونیکی از اینجا اقدام نمایید.

🎦 جهت دانلود فیلم‌های آموزشی در شبکه رشد از اینجا اقدام نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نه + چهار =