درس مدیریت فناوری اطلاعات

 

فیلم‌های آموزشی

فصل پیش‌نیاز: مقدمه‌ای بر مدیریت فناوری اطلاعات

بخش اول: مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

بخش دوم: مبانی مدیریت

بخش سوم: مبانی سازمان

فصل اول: مفاهیم فناوری

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل اول
▪️مفاهیم فناوری
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

پرسش‌ها

 • فناوری چیست و چه اجزایی دارد؟
 • انواع فناوری را بر شمرید و توضیح دهید فناوری اطلاعات چیست و در زمره‌ی کدام‌یک از آن‌ها قرار می‌گیرد؟
 • منظور از چرخه‌ی حیات فناوری چیست؟
 • به نظر شما، فناوری اطلاعات در کدام مرحله از چرخه حیات فناوری قرار دارد؟
 • در مورد ارتباط چرخه‌ی حیات فناوری و رشد بازار بحث کنید.

 

فصل دوم: مفاهیم نوآوری

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل دوم
▪️مفاهیم نوآوری
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

پرسش‌ها

 • مفاهیم خلاقیت، نوآوری و اختراع را بیان کنید و ارتباط آن‌ها را با یکدیگر توضیح دهید.
 • مراحل گوناگون فرایند خلاقیت را تشریح کنید.
 • برخی از روش‌های خلاقیت و نوآوری را بیان نمایید و درباره‌ی نحوه‌ی اجرای آن بحث کنید.
 • انواع نوآوری را تشریح و سپس با یکدیگر مقایسه کنید.
 • سه مدل معروف نوآوری را شرح دهید.
 • چه عواملی می‌توانند بر تحقق نوآوری موثر باشند؟ در این ارتباط بحث کنید.

 

فصل سوم: نوآوریِ فناوری

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل سوم
▪️مفاهیم نوآوریِ فناوری
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

پرسش‌ها

 • مفهوم نوآوریِ فناوری چیست؟
 • مراحل هشت‌گانه‌ی فرایند نوآوری در فناوری را شرح دهید.
 • ارتباط کارآفرینی و نوآوری را با ذکر مثال تشریح کنید.
 • در نقش مدیریت در تحقق نوآوری توضیح دهید و ویژگی‌های مدیران دستوری و کارآفرین را با یکدیگر مقایسه کنید.
 • مفهوم رفتار غیرخطی نوآوری را شرح دهید.

 

فصل چهارم: فناوری اطلاعات

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل چهارم
▪️مفاهیم فناوری اطلاعات
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

پرسش‌ها

 • مفهوم فناوری، اطلاعات و فناوری اطلاعات را شرح دهید.
 • ویژگی‌های فناوری اطلاعات و فناوری مولد را با یکدیگر مقایسه کنید.
 • مفهوم فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات را توضیح دهید و تفاوت‌هایشان را بیان کنید.
 • به نظر شما عوامل موثر بر توسعه‌ی فناوری اطلاعات کدامند؟ اهمیت آن‌ها را نسبت به یکدیگر مقایسه کنید.
 • در مورد قابلیت اعتماد فناوری اطلاعات نسبت به فناوری مولد بحث کنید.

فصل پنجم: تاثیرات فناوری اطلاعات بر جوامع

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل پنجم
▪️تاثیرات فناوری اطلاعات بر جوامع
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

پرسش‌ها

 • ویژگی‌های مهم جامعه‌ی اطلاعاتی چیست؟ این جوامع را با جوامع صنعتی مقایسه کنید.
 • به نظر شما، کشور ما در زمره‌ی کدام دسته از تقسیم‌بندی کشورهای جهان به لحاظ توسعه اطلاعاتی قرار می‌گیرد؟ چرا؟
 • با توجه به منشاء تغییرات جوامع، به نظر شما چه عواملی به شکل‌گیری جوامع اطلاعاتی منجر شده‌اند؟
 • ویژگی‌های جوامع روستایی، صنعتی و اطلاعاتی را با یکدیگر مقایسه و در مورد آن‌ها بحث کنید.

فصل ششم: تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل ششم
▪️تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

پرسش‌ها

 • در رابطه با تغییرات ایجاد شده در هر یک از مولفه‌های اکوسیستم اقتصاد دیجیتال نسبت به اقتصاد سنتی بحث کنید.
 • مهم‌ترین مدل‌های تجارت الکترنیکی را با یکدیگر مقایسه کنید.
 • تفاوت کسب‌وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی چیست؟
 • روش‌های مناسب پرداخت الکترونیکی در مدل B2C کدامند؟
 • برای تاسیس یک فروشگاه الکترونیکی، باید چه مراحلی را طی کنید؟
 • در رابطه با روند ایجاد و به‌کارگیری این‌گونه فروشگاه‌ها در مقایسه با فروشگاه‌های سنتی بحث کنید.

فصل هفتم: تاثیر فناوری اطلاعات بر آموزش

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل هفتم
▪️تاثیر فناوری اطلاعات بر آموزش
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

 

پرسش‌ها

 • علل نیازمندی انسان به آموزش چیست؟
 • سه جزء اصلی هر سیستم آموزشی کدامند؟ در مورد نقش این سه جز در سیستم آموزش الکترونیکی بحث کنید.
 • آموزش مجازی بیشتر از نوع معلم پایه است، یا متعلم پایه؟ چرا؟
 • برخی از فناوری‌های قابل استفاده در سیستم آموزش الکترونیکی را بیان دارید و ویژگی آن‌ها را توضیح دهید.
 • در خصوص مزایا و معایب به‌کارگیری سیستم آموزش الکترونیکی در کشور بحث کنید.

فصل هشتم: تاثیر فناوری اطلاعات بر کار و اشتغال

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل هشتم
▪️تاثیر فناوری اطلاعات بر کار و اشتغال
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ارائه دهنده:مهدی احترامی

پرسش‌ها

 • تاثیرات فناوری اطلاعات بر کار را برشمرید و آن‌ها را توضیح دهید.
 • در خصوص افزایش یا کاهش نرخ اشتغال در اثر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بحث کنید.
 • معایب و مزایای استفاده از دورکاری چیست؟
 • استفاده از دورکاری برای چه مشاغلی مناسب است؟
 • در مورد موانع تحقق دورکاری در سازمان‌های دولتی و خصوصی کشور بحث کنید.

فصل نهم: نیروی کار فناوری اطلاعات

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل نهم
▪️نیروی کار فناوری اطلاعات
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ ارائه دهنده: محمد کرانیان
✍🏻تکمیل سند ارائه: ندا دیلمی نژاد

پرسش‌ها

 • با توجه به تعاریف گوناگون، نیروی کار فناوری اطلاعات به چه کسانی گفته می‌شود؟
 • چگونه می‌توان نیروی کار فناوری اطلاعات را از سایر شاغلان تمیز داد؟
 • چه طبقه‌بندی‌های شغلی برای مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات انجام شده است؟ درباره‌ی یکی از آن‌ها بحث کنید.
 • نیروی کار فناوری اطلاعات به چه مهارت‌هایی نیاز دارد؟ میزان به‌کارگیری این مهارت‌ها با توجه به طبقه‌بندی شغلی مفهوم‌پرداز، توسعه‌دهنده، اصلاح‌کننده و پشتیبان چگونه است؟
 • کمبود نیروی کار فناوری اطلاعات چه مشکلاتی را برای کشورها پدید می‌آورد؟ و مهم‌ترین راه‌های مقابله با آن کدامند؟

فصل دهم: سواد اطلاعاتی

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل دهم
▪️سواد اطلاعاتی
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ ارائه دهنده: شفق امیری
✍🏻تکمیل سند ارائه: علی حدادی

 

پرسش‌ها

 • مفهوم سواد اطلاعاتی را توضیح دهید و تفاوت آن‌را با مفاهیم سنتی سواد بیان کنید.
 • شخصی که سواد اطلاعاتی دارد، از چه توانایی‌هایی برخوردار است؟
 • دو الگوی توسعه‌ی سواد اطلاعاتی را نام ببرید و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.
 • به نظر شما آیا می‌توان از الگوی ICDL بدون هیچ اصلاحی، برای توسعه‌ی سواد اطلاعاتی پایه در کشورمان استفاده کرد؟ اگر پاسخ شما منفی است، چه اصلاحاتی را ضروری می‌دانید؟

فصل یازدهم: فناوری اطلاعات و تولید

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل یازدهم
▪️فناوری اطلاعات و تولید
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ارائه دهنده:آزاده صابری راد

✍🏻تکمیل سند ارائه:مظاهر زاهدی

 

پرسش‌ها

 • فناوری اطلاعات چه تاثیراتی را بر فرایند تولید خواهد گذاشت؟ در رابطه با این تاثیرات بحث کنید.
 • هریک از مفاهیم FMS، CAI، CAD، CAPP و CAQC را توضیح دهید.
 • در رابطه با روند تاریخی تاثیر فناوری بر تولید و رویکردهای حاصل شده بحث کنید.
 • روش‌های MRP||، MRP و ERP را با یکدیگر مقایسه کنید.
 • ارتباط ERP با SCM و CRM و تجارت الکترونیکی را شرح دهید.

فصل دوازدهم: تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل دوازدهم
▪️تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ارائه دهنده: مسعود زارعی

✍🏻تکمیل سند ارائه: محمد خورشیدی

پرسش‌ها

 • به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان، چه تاثیرات اساسی را به‌دنبال خواهد داشت؟
 • سازمان‌های سلسله‌مراتبی، مجازی و شبکه‌ای چگونه سازمان‌هایی هستند و تفاوت آن‌ها در چیست؟
 • در رابطه با چگونگی مدیریت سازمان‌های مجازی بحث کنید.
 • چه روش‌هایی در پیاده‌سازی سازمان‌های مجازی وجود دارند؟ آن‌را توضیح دهید.
 • در مورد مزایا و معایب مجازی‌سازی سازمان‌ها بحث کنید.
 • به‌نظر شما، آیا همه‌ی سازمان‌ها می‌توانند به صورت مجازی درآیند؟ مجازی‌سازی در مورد چه سازمان‌هایی مناسب است؟

فصل سیزدهم: معماری فناوری اطلاعات در سازمان

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل سیزدهم
▪️معماری فناوری اطلاعات در سازمان
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ارائه دهنده: محمود ابولپور

✍🏻تکمیل سند ارائه: میلاد داروگری

پرسش‌ها

 • معماری فناوری اطلاعات را طبق قانون کینگر کوهن تعریف کنید.
 • چرا سازمان‌ها به معماری فناوری اطلاعات نیازمندند؟ در این ارتباط بحث کنید.
 • الگوی معماری فناوری اطلاعات NIST را شرح دهید.
 • راهبردهای سازمانی، سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌های رایانه‌ای در کدام‌یک از لایه‌های الگوی پنج لایه‌ای NIST قرار می‌گیرند؟
 • سیستم‌های اطلاعاتی را دسته‌بندی و با یکدیگر مقایسه کنید.

 

فصل چهاردهم: فناوری اطلاعات و دولت

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل چهاردهم
▪️فناوری اطلاعات و دولت
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ ارائه دهنده: بهرام بهمنی
✍🏻تکمیل سند ارائه: ساناز مرادی نیا

 

پرسش‌ها

 

فصل پانزدهم: فناوری اطلاعات و شهرهای الکترونیکی

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل پانزدهم
▪️مدیریت فناوری اطلاعات و شهرهای الکترونیکی
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ارائه دهنده: معصومه صیادقربان شیرین

✍🏻تکمیل سند ارائه: لیلا کهور زاده

پرسش‌ها

 

 

فصل شانزدهم: فناوری اطلاعات و سیستم‌های حمل و نقل

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل شانزدهم
▪️فناوری اطلاعات و سیستم‌های حمل و نقل
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ ارائه دهنده: مریم زارعی
✍🏻تکمیل سند ارائه: اکبر حسن زاده

https://s19.picofile.com/file/8431099118/SVID_20210417_120758_1.mp4.html

پرسش‌ها

 

 

فصل هفدهم: کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل هفدهم
▪️کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ارائه دهنده:

✍🏻تکمیل سند ارائه:

پرسش‌ها

 

 

فصل هجدهم: فناوری اطلاعات و فرهنگ

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل هجدهم
▪️فناوری اطلاعات و فرهنگ
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ارائه دهنده: عبدالغفور ملک‌زاده

✍🏻تکمیل سند ارائه: بهزاد فریدونی

پرسش‌ها

 

 

فصل نوزدهم: فناوری اطلاعات و جنگ

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل نوزدهم
▪️فناوری اطلاعات و جنگ
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ ارائه دهنده: ترلان حسنی
✍🏻تکمیل سند ارائه: معصومه حسنی

 

پرسش‌ها

 

 

فصل بیستم: امنیت فناوری اطلاعات

 

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل بیستم
▪️امنیت فناوری اطلاعات
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ارائه دهنده: فرشاد دانشی فر
✍🏻تکمیل سند ارائه: فاطمه میرزایی قادهاری

 

پرسش‌ها

 

 

فصل بیست و یکم: حقوق و جرایم سایبری

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل بیست و یکم
▪️حقوق و جرایم سایبری
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ ارائه دهنده: محسن پوریافر
✍🏻تکمیل سند ارائه: امیرحسین افروز

 

پرسش‌ها

 

 

فصل بیست و دوم: آمادگی الکترونیکی

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل بیست و دوم
▪️آمادگی الکترونیکی
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ارائه دهنده: میلاد مرادی

✍🏻تکمیل سند ارائه: پرنیان زارعی

پرسش‌ها

 

 

فصل بیست و سوم: ارزیابی آمادگی الکترونیکی

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل بیست و سوم
▪️ارزیابی آمادگی الکترونیکی
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ارائه دهنده: آقای موسی ذاکری

✍🏻تکمیل سند ارائه: آقای سجاد حیدری

پرسش‌ها

 

 

 

فصل بیست و چهارم: مدیریت فناوری

🎦مدیریت فناوری اطلاعات
🗂️فصل بیست و چهارم
▪️مدیریت فناوری
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

🗣️ارائه دهنده: مسعود حاجی زاده

✍🏻تکمیل سند ارائه: ایمان اسکدار

پرسش‌ها

 • مدیریت فناوری چیست و چه وظایفی برعهده دارد؟
 • با استفاده از روش‌های پیش‌بینی فناوری، روند حرکتی و آینده‌ی یکی از فناوری‌های موجود و یا نوظهور مطرح در حوزه‌ی فناوری اطلاعات را پیش‌بینی کنید.
 • با استفاده از روش پنج مرحله‌ای STIP، استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی را مورد ارزیابی قرار دهید.
 • به‌کارگیری روش دورکاری در انجام فعالیت‌های شغلی نسبت به روش‌های معمولی انجام کار را که به‌صورت حضوری در سازمان انجام می‌پذیرد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل هزینه‌ی منفعت ارزیابی کنید.
 • تاثیر استفاده از سیستم‌های خرید و فروش الکترونیکی را در مقایسه با تجارت سنتی به کمک روش درخت وابستگی مورد ارزیابی قرار دهید. این موضوع را در محورهای گوناگون اقتصادی، فنی، اجتماعی (رفاهی، امنیت و اعتماد) و انسانی (کاهش کارکنان، تغییر شرح شغل، آموزش و …) مطالعه کنید.
 • روش‌های انتقال فناوری را نام ببرید و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

فصل بیست و پنجم

✍🏻تکمیل سند ارائه: محمدهادی پورصدیقی

تکالیف درسی

📢برای هر دانشجو یک موضوع خاص و مرتبط با درس انتخاب شده است تا بتواند با آماده‌سازی سند ارایه‌ی آن در قالبی که مدرس ارسال می‌نماید، به ارایه‌ی کلاسی بپردازد. مدت زمان آماده سازی سند ارائه حداکثر تا دو هفته پس از اعلام تکلیف درسی می‌باشد و زمان ارایه نیز توسط مدرس مشخص خواهد شد که هر دانشجو باید موضوع ارایه‌ی خود را ظرف ۳۰ دقیقه در کلاس درسی بیان نماید. سند ارایه را به رایانامه‌ی مدرس به آدرس Masiha.mps@gmail.com  ارسال نمایید.
در عنوان ایمیل متن ” سند ارائه درس مدیریت فناوری اطلاعات، فصل …” ذکر گردد و در متن پیام نیز نام و نام خانوادگی خود را بنویسید.

▪️در تکمیل سند ارائه از قالب ارایه شده توسط مدرس استفاده کنید و به هیچ عنوان دست‌خط، رنگ و تنظیمات آن را تغییر ندهید. لازم به ذکر است برای افزودن اسلاید جدید، روی اسلاید مشابه دیگری راست کلیک کنید و گزینه ی duplicate را انتخاب نمایید و یا از اسلایدهای موجود کپی بگیرید.

✨الگوی سند ارایه برای یک موضوع به صورت الگو ارایه شده است و سایر افراد نیز می توانند با استفاده از این الگوها به تکمیل سند ارایه‌ی خود بپردازند.

✍🏻 چهار عنوان اضافی برای افرادی که می‌خواهند نمره‌ی بهتری کسب کنند مشخص شده است. مهلت انتخاب این عناوین امتیازی نیز حداکثر تا جلسه‌ی بعدی می‌باشد.

مرجع درسی

مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، تالیف دکتر محمد فتحیان، مهندس سید حاتم مهدوی نور، نشر دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ پانزدهم، ۱۳۹۱

اسلایدهای آموزشی دکتر محمدحسن محمدپور، شرکت ایده‌پردازان جوان پارسی، بندرعباس، ۱۳۹۵

 

دیدگاهتان را بنویسید

دو × 1 =