درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

فصل اول: راه‌اندازی و کاربری رایانه

واحد یادگیری ۱: آماده‌سازی رایانه

کارگاه ۱: بررسی اتصالات رایانه

کارگاه ۲: استفاده از ماوس و صفحه کلید

کارگاه ۳: بررسی محیط سیستم‌عامل

کارگاه ۴: بررسی اجزای پنجره‌ها

کارگاه ۵: مرتب‌سازی و جابه‌جایی پنجره‌ها

کارگاه ۶: سازماندهی چندمیز کار

 • فیلم آموزش کار با سیستم‌عامل: وجود سیستم‌عامل به‌ عنوان واسط بین برنامه‌های کاربردی و سخت‌افزار برای استفاده از رایانه امری حیاتی است. گاهی اوقات کاربران به نصب دو سیستم‌عامل یا بیشتر نیاز دارند که این کار ممکن است منجر به خرابی و از دست رفتن اطلاعات شود.
  • شایستگی کار با سیستم‌عامل

 

🎦 سکانس ۰۰ – معرفی کتاب
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️ آشنایی با هدف از تالیف کتاب درسی
▪️معرفی کتاب درسی
▪️معرفی کتاب همراه هنرجو
▪️معرفی لوح فشرده همراه کتاب
▪️مروری بر فصل های کتاب

 

🎦 سکانس ۰۱ – تاریخچه کامپیوتر
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️ آشنایی با کاربردهای مختلف رایانه
▪️ تاریخچه ی رایانه
▪️ نسل های مختلف رایانه

 

🎦 سکانس ۰۲ – سیستم عامل چیست؟!
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️ آشنایی با عبارت «سیستم عامل» یا «Operating System»
▪️ سیستم عامل واسطه ای میان کاربر و برنامه‌های کاربردی با سخت افزار

 

🎦 سکانس ۰۳ – آشنایی با عملکردهای مختلف موشواره
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️ آشنایی با موشواره (Mouse)
▪️ کلیک، دابل کلیک، راست کلیک، کشیدن و رها کردن، پیمایش با چرخ لغزان
▪️راهنمای ابزار (Tool Tip)
▪️ایجاد پوشه (Folder)
▪️پاک کردن پوشه و بازگرداندن آن از سطل زباله (Recycle Bin)

 

🎦 سکانس ۰۴ – آشنایی با عملکردهای مختلف صفحه کلید
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️ آشنایی با صفحه کلید(Keyboard)
▪️آشنایی با صفحه کلید مجازی (On-Screen Keyboard)
▪️ کلیدهای نوشتاری، کلیدهای عددی ،کلیدهای تابعی، کلیدهای ناوبری، کلیدهای کنترلی
▪️پاک کردن با Del
▪️پاک کردن غیرقابل بازگشت با Shift +Del
▪️ نگهداشتن Shift برای دسترسی به حالت دوم کلیدها (حروف بزرگ و علامت‌ها)
▪️کلید Caps Lock به منظور نوشتن با حروف بزرگ انگلیسی
▪️میانبرهای با Ctrl
▪️کلیدهای دسترسی با Alt
▪️بستن برنامه با Alt + F4
▪️تغییر زبان صفحه کلید با Alt+Shift
▪️کلیدهای عددی و Number Lock

 

🎦 سکانس ۰۵ – آشنایی با میز کار در سیستم عامل ویندوز (Desktop)
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️ آشنایی با میز کار (Desktop)
▪️ آشنایی با نوار وظیفه (Task Bar)
▪️ معرفی دکمه شروع (Start)
▪️آشنایی با گزینه های مختلف ( Power (Sleep, Shut Down, Restart
▪️معرفی بخش میانی نوار وظیفه (Middle Section)
▪️ معرفی ناحیه اطلاع رسانی (Notification Area)

 

🎦 سکانس ۰۶ – آشنایی با پنجره‌ها در محیط ویندوز
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️معرفی اجزای هر پنجره
▪️ مدیریت پنجره‌ها
▪️ پیمایش صفحه و پنجره‌ها
▪️جابه‌جایی و انتخاب پنجره فعال با استفاده از Alt+Tab

 

🎦 سکانس ۰۷ – مرتب سازی و جابه جایی پنجره ها
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️مرتب سازی پنجره‌ها
▪️جابه‌جایی پنجره‌ها

 

واحد یادگیری ۲: مدیریت پرونده‌ها و پوشه‌ها

کارگاه ۱: نمایش پرونده‌ها، پوشه‌ها و درایوها

کارگاه ۲: ایجاد پرونده و پوشه

کارگاه ۳: انتخاب پرونده‌ها و پوشه‌ها

کارگاه ۴: نمایش ویژگی‌های پرونده‌ها و پوشه‌ها

کارگاه ۵: سازماندهی پرونده‌ها و پوشه‌ها

کارگاه ۶: جست‌وجوی پرونده‌ها و پوشه‌ها

کارگاه ۷: فشرده‌سازی پرونده و پوشه

کارگاه ۸: ایجاد پرونده و پوشه

 • فیلم‌های واحد یادگیری ۲
  • فیلم ۱۰۱۰۱: انواع حالت‌های نمایش پرونده‌ها
  • فیلم ۱۰۱۰۲: مرتب‌سازی پرونده‌ها و پوشه‌ها
  • فیلم ۱۰۱۰۳: استفاده از دستیار صوتی Cortana
  • فیلم ۱۰۱۰۴: فشرده‌سازی با نرم‌افزار WinRAR
  • فیلم ۱۰۱۰۵: تنظیمات نرم‌افزار WinRAR
 • فیلم آموزش مدیریت پرونده‌ها و پوشه‌ها: در سیستم‌عامل ویندوز پوشه‌ها دارای ساختار سلسله مراتبی (Hierarchical Structure) یا درختی هستند که ریشه این ساختار از نام درایو شروع می‌شود. این ساختار برای مدیریت ساده‌تر اطلاعات روی رایانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به تنه اصلی درخت، فهرست ریشه می‌گویند.
  • فیلم شایستگی مدیریت پرونده‌ها و پوشه‌ها

 

🎦 سکانس ۰۸ – کار با پرونده ها و پوشه ها
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با مفاهیم درایو، پوشه و پرونده
▪️آشنایی با نحوه ایجاد پرونده ها و پوشه ها
▪️آشنایی با سربرگ View در نحوه نمایش پرونده‌ها و پوشه‌ها

 

🎦 سکانس ۰۹ – نام گذاری پوشه‌ها و تنظیمات آن‌ها
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️نحوه ایجاد پوشه
▪️نام گذاری پوشه ها و آشنایی با اصول و محدودیت ها در نام گذاری
▪️آشنایی با تنظیمات پوشه ها
▪️آشنایی با سربرگ Home در نحوه نمایش پرونده ها و پوشه ها

 

🎦 سکانس ۱۰ – نحوه نمایش پرونده ها و پوشه ها
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️حالت های مختلف نمایش پرونده ها و پوشه ها
▪️فیلتر کردن پرونده ها و پوشه ها به منظور دستیابی سریع تر به پرونده و پوشه ی مورد نظر
▪️آشنایی با ساختار سلسله مراتبی (Hierarchical Structure) یا درختی

 

🎦سکانس ۱۰ – بخش فیلم کتاب درسی – نحوه نمایش پرونده ها و پوشه ها
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️حالت های مختلف نمایش پرونده ها و پوشه ها
▪️حالت های مختلفی نمایشی

 

🎦 سکانس ۱۱ – فیلم کتاب درسی – شماره ۱۰۱۰۲
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️کار با پرونده ها و پوشه ها

 

🎦 سکانس ۱۲- انتخاب گروهی پرونده ها و پوشه ها
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️انتخاب گروهی پروندها و پوشه ها
▪️انتخاب پرونده ها و پوشه های مجاور با استفاده از نگه داشتن کلید Shift
▪️انتخاب پرونده ها و پوشه های غیرمجاور با استفاده از نگه داشتن کلید Ctrl
▪️انتخاب همه ی پرونده ها و پوشه ها با کلیدهای ترکیبی Ctrl + A

 

🎦 سکانس ۱۳- سازماندهی پرونده‌ها و پوشه‌ها- نسخه برداری، مرتب سازی و جستجو
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️کپی کردن پرونده‌ها و پوشه‌ها
▪️مرتب کردن پرونده‌ها و پوشه‌ها
▪️جستجو کردن پرونده‌ها و پوشه‌ها

 

 

 

فصل دوم: کاربری سیستم‌عامل

واحد یادگیری ۳: کار با نرم‌افزارهای جانبی سیستم‌عامل و نصب نرم‌افزار

کارگاه ۱: نرم‌افزار Notepad

کارگاه ۲: نرم‌افزار Paint

کارگاه ۳: نرم‌افزار صوتی Voice Recorder

کارگاه ۴: نرم‌افزار صوتی / تصویری Windows Media Player

کارگاه ۵: نرم‌افزارهای کمکی

کارگاه ۶: ضبط روی لوح نوری

کارگاه ۷: نرم‌افزار Windows Defender

کارگاه ۸: نصب نرم‌افزار

 

 • فیلم‌های واحد یادگیری ۳
  • فیلم ۱۰۱۰۶: نقاشی در Paint
  • فیلم ۱۰۱۰۷: ضبط صدا با Voice Recorder
  • فیلم ۱۰۱۰۸: نرم‌افزارهای Map، Skype، Weather
  • فیلم ۱۰۱۰۹: نرم‌افزار Alarm & Clock
  • فیلم ۱۰۱۱۰: انواع حافظه‌های جانبی قابل حمل
  • فیلم ۱۰۱۱۱: ضبط روی لوح نوری به کمک File Explorer
  • فیلم ۱۰۱۱۲: ضبط روی لوح نوری به کمک Window Media Player
  • فیلم ۱۰۱۱۳: انواع بدافزارها
  • فیلم ۱۰۱۱۴: نرم‌افزارهای امنیتی

 

🎦سکانس ۱۴- کاربری سیستم عامل – نرم افزار نقاشی Paint
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️کاربری سیستم عامل
▪️Windows 10
▪️نرم افزار نقاشی (Paint)

 

نمونه: بسیاری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای که ما آن‌ها را کم ارزش می‌پنداریم، در صورتی که کاربر مهارت لازم را داشته باشد، می‌تواند به عنوان نرم‌افزاری قدرتمند و در دسترس عمل کند. در این راستا فیلم طراحی پوستر اتومبیل را در نرم‌افزار Paint ببینید.

 

🎦سکانس ۱۵- کاربری سیستم عامل – نرم افزار ضبط صدا Voice Recorder
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️کاربری سیستم عامل
▪️Windows 10
▪️نرم افزار ضبط صدا (Voice Recorder)

 

🎦 سکانس ۱۶- کاربری سیستم عامل – نرم افزار Skype و ساخت حساب کاربری ماکروسافت
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️کاربری سیستم عامل
▪️Windows 10
▪️ساخت حساب کاربری ماکروسافت Microsoft
▪️نرم افزار Skype

 

🎦 سکانس ۱۷- کاربری سیستم عامل – نرم افزار آب و هوا Weather
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️کاربری سیستم عامل
▪️Windows 10
▪️بررسی وضعیت آب و هوا
▪️نرم افزار Weather

 

🎦 سکانس ۱۸- کاربری سیستم عامل – نرم افزار ساعت و زنگ هشدار (Alarm and Clock)
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️کاربری سیستم عامل
▪️Windows 10
▪️نرم افزار ساعت و زنگ هشدار (Alarm and Clock)

 

🎦 سکانس ۱۹- کاربری سیستم عامل – نرم افزار نقشه و نقشه خوانی (Map)
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️کاربری سیستم عامل
▪️Windows 10
▪️نرم افزار نقشه و نقشه خوانی (Map)

 

 

🎦 سکانس ۲۰- کاربری سیستم عامل – ضبط روی لوح نوری به کمک نرم افزار Window Media Player
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️کاربری سیستم عامل
▪️Windows 10
▪️ضبط روی لوح نوری به کمک Window Media Player

 

🎦 سکانس ۲۱- کاربری سیستم عامل – ضبط روی لوح نوری به کمک File Explorer
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️کاربری سیستم عامل
▪️Windows 10
▪️ضبط روی لوح نوری به کمک File Explorer
▪️رایت کردن لوح نوری (write CD or DVD)

 

 

واحد یادگیری ۴: تنظیمات سیستم‌عامل

کارگاه ۱: ایجاد کاربر جدید

کارگاه ۲: سفارشی کردن میز کار

کارگاه ۳: تنظیم زمان و تاریخ (Date and Time)

کارگاه ۴: تنظیمات زبان (Language)

کارگاه ۵: حذف و نصب اجزا و برنامه‌ها (Apps & Features)

 • فیلم‌های واحد یادگیری ۴
  • فیلم ۱۰۱۱۵: ایجاد کاربر جدید
  • فیلم ۱۰۱۱۶: تنظیمات حساب کاربری
  • فیلم ۱۰۱۱۷: تنظیمات Themes و Lock Screen
 • فیلم آموزش نرم‌افزارهای جانبی ویندوز: به نرم‌افزارهایی که همراه با سیستم‌عامل نصب می‌شوند، نرم‌افزارهای جانبی می‌گوییم. این نرم‌افزارها به‌محض اجرای سیستم‌عامل، قابل‌استفاده هستند. نرم‌افزارهای جانبی در انجام برخی از کارهای متداول مانند درج متن‌های ساده، رسم نقاشی، ضبط صدا، پخش موسیقی و فیلم و … می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای جانبی ویندوز – بخش اول
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای جانبی ویندوز – بخش دوم
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای جانبی ویندوز – بخش سوم
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای جانبی ویندوز – بخش چهارم
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای جانبی ویندوز – بخش پنجم

 

 

 

فصل سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری

واحد یادگیری ۵: کار با نرم‌افزار واژه‌پرداز

کارگاه ۱: ایجاد سند در واژه‌پرداز

کارگاه ۲: تنظیمات صفحه

کارگاه ۳: ویرایش متن

کارگاه ۴: ایجاد فهرست نشان‌دار و شماره‌دار

کارگاه ۵: نسخه‌برداری و انتقال متن

کارگاه ۶: تنظیمات بند

کارگاه ۷: قالب‌بندی تصویر

کارگاه ۸: استفاده از SmartArt

کارگاه ۹: قالب‌بندی صفحه

کارگاه ۱۰: درج جدول

کارگاه ۱۱: ویرایش جدول

کارگاه ۱۲: حذف سلول جدول

کارگاه ۱۳: ایجاد الگو

کارگاه ۱۴: ایجاد سبک

کارگاه ۱۵: جست‌وجو و جایگزینی متن

کارگاه ۱۶: درج فهرست مطالب

کارگاه ۱۷: تنظیمات چاپ

 • فیلم‌های واحد یادگیری ۵
  • فیلم ۱۰۱۱۸: اجزای نرم‌‎افزار Microsoft Word 2016
  • فیلم ۱۰۱۱۹: قالب‌بندی در زبانه Home
  • فیلم ۱۰۱۲۰: ترسیم و ویرایش اشکال
  • فیلم ۱۰۱۲۱: تنظیمات جلوه، رنگ و نور تصویر
  • فیلم ۱۰۱۲۲: ویرایش SmartArt
  • فیلم ۱۰۱۲۳: تغییر کادر سلول‌ها

🎦 سکانس ۱۰۰۱- آموزش نرم افزار کاربری ورد Microsoft Office Word
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با محیط برنامه
▪️افزودن نشانه‌های جدید به نوار دسترسی سریع در نوار عنوان
▪️افزودن زبانه‌های جدید به برنامه Ribbon
▪️افزودن ابزارهای جدید به زبانه‌های موجود در برنامه Tools
▪️استفاده از نوار پایین برنامه برای شمارش کاراکترها، واژه‌ها، جملات، پاراگراف‌ها و صفحات
▪️استفاده از نوار پایین برنامه برای تغییر زبان

 

🎦 سکانس ۱۰۰۲- زبانه Home در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Clipboard، Font و Paragraph

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Home
▪️ابزارهای بخش Clipboard
▪️ابزارهای بخش Font
▪️ابزارهای بخش Paragraph
▪️بریدن و نسخه‌برداری متن
▪️اعمال قالب متن بر روی سایر متن‌ها Format Painter
▪️تنظیمات دست‌خط Font
▪️تنظیمات پاراگراف یا بندهای نوشتاری

🎦 سکانس ۱۰۰۳- زبانه Home در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Editing

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Home
▪️ابزارهای بخش Editing
▪️جستجو، جایگزینی و انتخاب متن

 

 

 

🎦 سکانس ۱۰۰۴- زبانه Home در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Style

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Home
▪️سبک‌های بخش Style
▪️تنظیمات سبک‌های نگارشی

 

🎦 سکانس ۱۰۰۵- زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Pages

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Insert
▪️ابزارهای بخش Pages
▪️افزودن جلد کتاب Cover Page
▪️افزودن صفحه سفید Blank Page
▪️رها کردن صفحه و رفتن به صفحه بعد Page Break

 

🎦 سکانس ۱۰۰۶- زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Tables

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Insert
▪️ابزارهای بخش Tables
▪️ترسیم جدول و تنظیمات آن

 

🎦 سکانس ۱۰۰۷- زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office Word بخش  Illustration

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Insert
▪️ابزارهای بخش Illustration
▪️درج تصاویر و ویرایش آن‌ها Picture
▪️افزودن شکل‌های هندسی و ویرایش آن‌ها Shape
▪️درج بوم و ترسیم شکل‌ها درون آن Canvas
▪️افزودن ساختارهای هنری SmartArt
▪️درج نمودارها و اعمال تنظیمات روی آن‌ها Chart

 

 

🎦 سکانس ۱۰۰۸- زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Media، Links، Comments و Header & Footer

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Insert
▪️ابزارهای بخش Media
▪️ابزارهای بخش Links
▪️ابزارهای بخش Header & Footer

 

🎦 سکانس ۱۰۰۹- زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Text و Symbols

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Insert
▪️ابزارهای بخش Text
▪️ابزارهای بخش Symbols

 

 

🎦 سکانس ۱۰۱۰- زبانه Design در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Document Formatting و Page Background

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Design
▪️ابزارهای بخش Document Formatting
▪️ابزارهای بخش Page Background

 

🎦 سکانس ۱۰۱۱- زبانه Layout در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Page Setup، Paragraph و Arrange

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Layout
▪️ابزارهای بخش Page Setup
▪️ابزارهای بخش Paragraph
▪️ابزارهای بخش Arrange

 

🎦 سکانس ۱۰۱۲- زبانه File در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Open، New، infoو Save و Export، Share، Print و Close و Option

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه File
▪️بخش info
▪️بخش New
▪️بخش Open
▪️بخش Save
▪️بخش Print
▪️بخش Share
▪️بخش Export
▪️بخش Close
▪️بخش Option

 

🎦 سکانس ۱۰۱۳- زبانه References در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Table of Contents

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه References
▪️ابزارهای بخش Table of Contents
▪️آشنایی با سبک‌های نگارشی
▪️اعمال سبک‌ها و انجام تنظیمات آن‌ها Style
▪️ایجاد فهرست خودکار Table of Contents
▪️تصحیح شماره صفحه‌ها

 

🎦 سکانس ۱۰۱۴- زبانه References در نرم افزار Microsoft Office Word 

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه References
▪️ایجاد پاورقی
▪️مرجع گذاری کردن
▪️اندیس‌گذاری و نمایه‌سازی
▪️درج عنوان برای هر تصویر، شکل، نمودار و معادله
▪️جدولی از عناوین تصاویر، شکل‌ها، نمودارها و معادله‌ها
▪️ایجاد زیرنویس، پایان‌نویس و فهرست مراجع

 

🎦 سکانس ۱۰۱۵- زبانه View در نرم افزار Microsoft Office Word بخش View، Show، Zoom و Window

📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه View
▪️ابزارهای بخش View
▪️ابزارهای بخش Show
▪️ابزارهای بخش Zoom
▪️ابزارهای بخش Window
▪️تبدیل صفحه به دو بخش برای مطالعه و بررسی

 

 

 

 

واحد یادگیری ۶: کار با نرم‌افزارهای ارایه مطلب و نشر رومیزی

کارگاه ۱: ایجاد پرونده ارائه با نرم‌افزار PowerPoint

کارگاه ۲: ایجاد الگوی طراحی

کارگاه ۳: قالب‌بندی و جلوه‌های گذار

کارگاه ۴: متحرک‌سازی اسلایدها

کارگاه ۵: صداگذاری و دکمه‌های عملیاتی

کارگاه ۶: نمایش اسلایدها

کارگاه ۷: زمان‌بندی، فیلم‌برداری و بسته ارائه (Package)

کارگاه ۸: ایجاد پرونده نشر

کارگاه ۹: طراحی اولیه بروشور

کارگاه ۱۰: تکمیل بروشور

کارگاه ۱۱: ایجاد بسته نشر و به اشتراک‌گذاری

 • فیلم‌های واحد یادگیری ۶
  • فیلم ۱۰۱۲۴: قدرت برقراری ارتباط
  • فیلم ۱۰۱۲۵: نماهای پرونده ارایه
  • فیلم ۱۰۱۲۶: قالب‌بندی و جلوه‌های گذار
  • فیلم ۱۰۱۲۷: جلوه‌های متحرک‌سازی
  • فیلم ۱۰۱۲۸: صداگذاری
  • فیلم ۱۰۱۲۹: دکمه‌های عملیاتی و ابرپیوند
  • فیلم ۱۰۱۳۰: تنظیمات نمایش اسلایدها
  • فیلم ۱۰۱۳۱: زمان‌بندی و فیلم‌برداری از ارایه
  • فیلم ۱۰۱۳۲: تولید بسته‌ی ارایه
  • فیلم ۱۰۱۳۳: نشرهای آماده و سفارشی‌سازی آن‌ها
 • فیلم آموزش کار با نرم افزارهای اداری
  • مجموعه نرم‌افزارهای آفیس یکی از محبوب ترین برنامه های اداری، نوشتاری می باشد. Microsoft Word روش های جدید و مدرن را برای دسترسی و کار با اسناد متنی در اختیار شما قرار می دهد، ویدیوهای خود را از وب سایت های اینترنتی به اسناد خود اضافه کنید
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای اداری واژه‌پرداز و ارایه مطلب – بخش اول
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای اداری واژه‌پرداز و ارایه مطلب – بخش دوم
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای اداری واژه‌پرداز و ارایه مطلب – بخش سوم
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای اداری واژه‌پرداز و ارایه مطلب – بخش چهارم
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای اداری واژه‌پرداز و ارایه مطلب – بخش پنجم
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای اداری واژه‌پرداز و ارایه مطلب – بخش ششم
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای اداری واژه‌پرداز و ارایه مطلب – بخش هفتم
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای اداری واژه‌پرداز و ارایه مطلب – بخش هشتم
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای اداری واژه‌پرداز و ارایه مطلب – بخش نهم
  • شایستگی کار با نرم‌افزارهای اداری واژه‌پرداز و ارایه مطلب – بخش دهم

 

🎦 سکانس ۱۱۰۰- آموزش نرم افزار ارایه مطلب – پاورپوینت Microsoft Office PowerPoint
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با محیط برنامه
▪️افزودن نشانه‌های جدید به نوار دسترسی سریع در نوار عنوان
▪️آشنایی با زبانه‌های مختلفِ برنامه Ribbon

 

 

🎦 سکانس ۱۱۰۱- زبانه Home در نرم افزار Microsoft Office PowerPoint
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Home
▪️ابزارهای مختلف هر بخش
▪️افزودن شکل‌های هندسی و ویرایش آن‌ها Shape

 

🎦 سکانس ۱۱۰۲- زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office PowerPoint
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Insert
▪️ابزارهای بخش Tables
▪️ترسیم جدول و تنظیمات آن
▪️درج تصاویر و ویرایش آن‌ها Picture
▪️ابزارهای بخش Media
▪️ابزارهای بخش Header & Footer
▪️افزودن صدا و ضبط صدا
▪️افزودن فیلم و فیلم‌برداری از صفحه نمایش

🎦 سکانس ۱۱۰۳- زبانه Design در نرم افزار Microsoft Office PowerPoint
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Design
▪️آشنایی با ابزارهای این بخش
▪️طراحی اسلاید و اعمال تغییرات در آن

 

🎦 سکانس ۱۱۰۴- زبانه Transition در نرم افزار Microsoft Office PowerPoint
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Transition
▪️آشنایی با ابزارهای این بخش
▪️آشنایی با جلوه‌های ویژه در حرکت میان اسلایدها
▪️آشنایی با نحوه انتقال از یک اسلاید به اسلاید بعد
▪️اعمال تنظیمات روی انتقال‌ها

 

🎦 سکانس ۱۱۰۵- زبانه Animation در نرم افزار Microsoft Office PowerPoint
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Animation
▪️آشنایی با ابزارهای این بخش
▪️آشنایی با پویانمایی و متحرک‌سازی
▪️پویانمایی شیء در لحظه ورود
▪️پویانمایی شیء در لحظه تاکید
▪️پویانمایی شیء در لحظه خروج
▪️پویانمایی شیء در مسیر حرکتی مشخص
▪️اعمال تنظیمات پویانمایی

 

🎦 سکانس ۱۱۰۶- زبانه Slide Show در نرم افزار Microsoft Office PowerPoint
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با زبانه Slide Show
▪️آشنایی با ابزارهای این بخش
▪️تنظیمات نمایش اسلاید در خروجی
▪️نحوه نمایش اسلاید
▪️کنتزل اسلایدها در زمان ارایه مطلب

🎦سکانس ۱۱۰۷- بررسی اصول ارایه مطلب و نحوه ی بکارگیری از اشیاء و رسانه ها در ساخت اسلایدها با نرم افزار Microsoft Office PowerPoint
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️مطالعه موردی یک سند ارایه
▪️بررسی اصول ارایه مطلب
▪️بررسی نکات در اسلایدهای ساخته شده به وسیله ی نرم افزار PowerPoint
▪️نحوه بکارگیری اشیاء در سند ارایه
▪️دقت در انتخاب رسانه‌ها (متن‌ها، عکس‌ها، تصاویر، صداها، فیلم‌ها، انیمیشن‌ها، ترنزیشن‌ها و …)
▪️بررسی نحوه بکارگیری رسانه‌ها در سند ارایه
▪️درج اسلاید معرفی، تاریخچه، نام ارایه دهنده، راه‌های ارتباطی
▪️توجه به زمان‌بندی مناسب در ارایه، گزیده‌گویی، بیان نمونه‌ها و مثال‌های مناسب، بهره‌گیری از فنون اقناع رسانه‌ای
▪️استفاده از ابزارهای در حالت Slide Show

 

 

فصل چهارم: مونتاژ رایانه

واحد یادگیری ۷: مونتاژ رایانه

کارگاه ۱: انتخاب کیس

کارگاه ۲: تعیین تعداد فن (Fan)

کارگاه ۳: شناسایی اجزای تشکیل‌دهنده کیس

کارگاه ۴: استفاده از راهنمای برد اصلی

کارگاه ۵: تعیین مشخصات پردازنده

کارگاه ۶: تعیین حافظه سازگار

کارگاه ۷: تعیین نوع کارت توسعه (Expansion Card)

کارگاه ۸: انتخاب منبع تغذیه

کارگاه ۹: اندازه‌گیری ولتاژ منبع تغذیه

کارگاه ۱۰: تعیین مشخصات رایانه به کمک نرم‌افزار

کارگاه ۱۱: انتخاب خرید قطعات رایانه

 • فیلم‌های واحد یادگیری ۴
  • فیلم ۱۰۱۳۴: رایانه‌ی بدون کیس
  • فیلم ۱۰۱۳۵: روش خنک‌کردن کیس‌های مختلف
  • فیلم ۱۰۱۳۶: تاریخچه سوکت‌های پردازنده
  • فیلم ۱۰۱۳۷: اندازه‌گیری ولتاژ کانکتورهای منبع تغذیه
 • فیلم آموزش قطعات سیستم و مونتاژ و تعمیر
  • کامپیوترها از اجزای مختلفی تشکیل‌شده‌اند که هر بخش کارایی خاص خود را دارد. هرکدام از این اجزا یک وظیفه مشخص‌شده دارد که اگر یکی از آن‌ها از کار بیافتد حرکت کل سیستم متوقف می‌شود.
  • شایستگی شناسایی قطعات سخت‌افزاری – بخش اول
  • شایستگی شناسایی قطعات سخت‌افزاری – بخش دوم
  • شایستگی شناسایی قطعات سخت‌افزاری – بخش سوم
  • شایستگی مونتاژ قطعات سیستم – انواع کیس و برد
  • شایستگی مونتاژ قطعات سیستم – راهنما معلم
  • شایستگی مونتاژ قطعات سیستم – فعالیت‌های فصل پنجم
  • شایستگی مونتاژ قطعات سیستم – مونتاژ رایانه
  • تعمیر ویندوز

 

🎦 سکانس ۱۰۰- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – رایانه بدون کیس
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️مونتاژ قطعات
▪️نحوه اتصال قطعات خارج از کیس رایانه

 

🎦 سکانس ۱۰۱- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – روش خنک‌کردن کیس‌های مختلف
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️مونتاژ قطعات
▪️روش خنک‌کردن کیس‌های مختلف

 

🎦 سکانس ۱۰۲- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – تاریخچه سوکت‌های پردازنده
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️مونتاژ قطعات
▪️تاریخچه سوکت‌های پردازنده

 

🎦 سکانس ۱۰۳- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – اندازه‌گیری ولتاژ کانکتورهای منبع تغذیه
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️مونتاژ قطعات
▪️منبع تغذیه
▪️اندازه‌گیری ولتاژ کانکتورهای منبع تغذیه

 

 

واحد یادگیری ۸: مونتاژ قطعات رایانه

کارگاه ۱: آماده‌سازی ابزار و قطعات رایانه

کارگاه ۲: نصب پردازنده

کارگاه ۳: نصب سیستم خنک‌کننده پردازنده

کارگاه ۴: نصب ماژول حافظه

کارگاه ۵: نصب برد اصلی

کارگاه ۶: نصب کانکتورهای پنل جلوی کیس

کارگاه ۷: نصب منبع تغذیه

کارگاه ۸: نصب کانکتورهای تغذیه برد اصلی

کارگاه ۹: نصب کارت گرافیک (Graphic Card)

کارگاه ۱۰: نصب دیسک سخت (Hard Disk)

کارگاه ۱۱: نصب دیسک گردان نوری (Optical Disk Drive)

کارگاه ۱۲: کنترل نهایی (Final Control)

کارگاه ۱۳: ورود به BIOS

کارگاه ۱۴: شناسایی قطعات در BIOS

کارگاه ۱۵: اولویت‌بندی راه‌اندازی‌های رایانه

کارگاه ۱۶: تنظیمات پیشرفته BIOS

 • فیلم‌های واحد یادگیری ۸
  • فیلم ۱۰۱۳۸: نصب پردازنده و سیستم خنک‌کننده
  • فیلم ۱۰۱۳۹: نصب ماژول حافظه
  • فیلم ۱۰۱۴۰: نصب کانکتورهای پنل جلوی کیس
  • فیلم ۱۰۱۴۱: نصب کانکتورهای منبع تغذیه
  • فیلم ۱۰۱۴۲: نصب کارت گرافیک
  • فیلم ۱۰۱۴۳: نصب دیسک سخت
  • فیلم ۱۰۱۴۴: نصب دیسک‌گردان نوری درون کیس
 • فیلم آموزشی مونتاژ رایانه
  • آشنایی با قطعات سخت‌افزاری و انتخاب و نصب قطعات رایانه از مهارت‌های کاربردی در یادگیری علوم رایانه است. مشخصات اصلی قطعات در انتخاب آن‌ها بسیار تأثیرگذار بوده، در کارایی و سرعت سیستم نقش اساسی دارد
  • کلیات
  • تست برد اصلی خارج از کیس
  • معرفی کانکتورهای منبع تغذیه
  • نصب برد اصلی داخل کیس
  • نصب پردازنده، ماژول حافظه و سیستم خنک کننده
  • نصب دیسک سخت
  • نصب دیسک گردان نوری
  • نصب کارت‌های توسعه
  • نصب کانکتور مولکس
  • نصب کانکتورهای جلوی کیس
  • نصب منبع تغذیه
  • نصب هارد
  • بررسی نهایی و اتصال دستگاه‌های ورودی و خروجی

 

🎦 سکانس ۱۰۴- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – نصب پردازنده و سیستم خنک کننده
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️مونتاژ قطعات
▪️نصب پردازنده و سیستم خنک کننده

 

🎦 سکانس ۱۰۵- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – نصب ماژول حافظه و نصب برد اصلی در کیس
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️مونتاژ قطعات
▪️نصب ماژول حافظه
▪️نصب برد اصلی در کیس

 

🎦 سکانس ۱۰۶- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – نصب کانکتورهای پنل جلوی کیس
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️مونتاژ قطعات
▪️نصب کانکتورهای پنل جلوی کیس

 

🎦 سکانس ۱۰۷- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – نصب کانکتورهای منبع تغذیه
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️مونتاژ قطعات
▪️نصب کانکتورهای منبع تغذیه

 

🎦 سکانس ۱۰۸- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – نصب کارت های توسعه
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️مونتاژ قطعات
▪️نصب کارت های توسعه

 

🎦 سکانس ۱۰۹- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – نصب دیسک سخت
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️مونتاژ قطعات
▪️نصب دیسک سخت (Hard Disk)

 

🎦 سکانس ۱۱۰- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – نصب دیسک گردان نوری
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️مونتاژ قطعات
▪️نصب دیسک گردان نوری

 

 

فصل پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل

واحد یادگیری ۹: نصب و راه‌اندازی سیستم‌عامل و تجهیزات جانبی

کارگاه ۱: ایجاد ایمیج از لوح فشرده

کارگاه ۲: تبدیل حافظه فلش به رسانه راه‌انداز

کارگاه ۳: ایجاد ماشین مجازی

کارگاه ۴: نصب سیستم‌عامل

کارگاه ۵: نصب راه‌انداز سخت‌افزارها

کارگاه ۶: راه‌اندازی چاپگر (Printer)

کارگاه ۷: راه‌اندازی پویشگر (Scanner)

کارگاه ۸: راه‌اندازی وب‌کم (Webcam)

کارگاه ۹: راه‌اندازی میکروفن (Microphone)

 • فیلم‌های واحد یادگیری ۹
  • فیلم ۱۰۱۴۵: ایجاد ماشین مجازی
  • فیلم ۱۰۱۴۶: نصب ویندوز ۱۰
  • فیلم ۱۰۱۴۷: نصب سخت‌افزارها
  • فیلم ۱۰۱۴۸: چاپگر لیزری، سیاه و سفید و رنگی
  • فیلم ۱۰۱۴۹: نصب چاپگر
  • فیلم ۱۰۱۵۰: نصب پویشگر
  • فیلم ۱۰۱۵۱: اتصال وب‌کم به رایانه
  • فیلم ۱۰۱۵۲: تنظیمات میکروفن
 • فیلم آموزش پارتیشن‌بندی: با پارتیشن‌بندی هارد می‌‌توانید فایل‌ها، پوشه‌ها و برنامه‌های خود را در درایوهای مجازی سازمان‌دهی کنید. شما با پارتیشن‌بندی هاردتان می‌توانید درصورتی‌ که برای یکی از درایوهای شما اتفاقی بیافتد، از اطلاعات درایوهای دیگر بدون مشکل استفاده کنید.
  • پارتیشن‌بندی
 • فیلم آموزش نصب سیستم عامل
  • کاربران با مشاهده فیلم‌ها به نصب و راه‌اندازی ماشین‌های مجازی روی ویندوز و همچنین نصب درایوها آشنا می‌شوند.
  • شایستگی نصب سیستم‌عامل – بخش اول
  • شایستگی نصب سیستم‌عامل – بخش دوم
  • شایستگی نصب سیستم‌عامل – بخش سوم
  • شایستگی نصب سیستم‌عامل – بخش چهارم
  • شایستگی نصب و راه‌اندازی تجهیزات جانبی سیستم‌عامل

 

🎦 سکانس ۱۱۱- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات -اتصال صحیح رابط موشواره و صفحه کلید
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️اتصال قطعات
▪️موشواره و صفحه کلید

 

🎦 سکانس ۱۱۲- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات -آشنایی با چاپگر سوزنی
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️آشنایی با چاپگر سوزنی (Dot Matrix)

 

🎦 سکانس ۱۱۳- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات -آشنایی با چاپگر جوهر افشان
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️آشنایی با چاپگر جوهر افشان(Ink Jet)

 

🎦 سکانس ۱۱۴- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات -آشنایی با چاپگر لیزری
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️آشنایی با چاپگر لیزری (Lazer)

 

🎦 سکانس ۱۱۵- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات -آموزش نصب چاپگرها
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️نحوه نصب سخت افزار
▪️آموزش نصب چاپگرها (Printers)

 

🎦 سکانس ۱۱۶- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات -آموزش نصب پویشگرها
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️نحوه نصب سخت افزار
▪️پویشگرها (Scanner)

 

🎦 سکانس ۱۱۷- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – وبکم (Webcam)
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️وب کم (Webcams)

 

🎦 سکانس ۱۱۸- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – میکروفون (Microphone)
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️میکروفون (Microphone)

 

🎦 سکانس ۱۱۹- آشنایی با سخت افزار رایانه و مونتاژ قطعات – انواع حافظه های قابل حمل
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سخت افزار رایانه
▪️ حافظه ها جانبی
▪️رسانه های ذخیره سازی

 

 

🎦 سکانس ۱۲۰- سیستم عامل – نصب ویندوز ۱۰
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سیستم عامل
▪️ نصب ویندوز ۱۰ (Windows 10)

 

 

🎦 سکانس ۱۲۱- سیستم عامل – نصب درایورهای سخت افزاری
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سیستم عامل
▪️ Windows 10
▪️بررسی وضعیت سخت افزارهای رایانه
▪️نصب درایورها
▪️نصب راه اندازهای سخت افزار

 

🎦 سکانس ۱۲۲- سیستم عامل – آشنایی با حساب کاربری و ایجاد کاربر جدید
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سیستم عامل
▪️ Windows 10
▪️حساب کاربری
▪️ایجاد کاربر جدید (استاندارد)

 

🎦 سکانس ۱۲۳- سیستم عامل – تنظیمات حساب کاربری
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سیستم عامل
▪️ Windows 10
▪️حساب کاربری
▪️اعمال تنظیمات حساب کاربری
▪️تغییر نوع حساب، تصویر، گذرواژه، تغییر نام، غیرفعال سازی و نمایش کاربران
▪️نمایش کاربران با Ctrl + Alt + Del

 

واحد یادگیری ۱۰: نگهداری سیستم‌های رایانه‌ای

کارگاه ۱: پشتیبان‌گیری با استفاده از File History

کارگاه ۲: پشتیبان‌گیری با استفاده از Windows Backup

کارگاه ۳: بازیابی اطلاعات

کارگاه ۴: به‌روزرسانی سیستم‌عامل

کارگاه ۵: به‌روزرسانی نرم‌افزارهای کاربردی

کارگاه ۶: مدیریت برنامه‌های در حال اجرا

 • فیلم‌های واحد یادگیری ۱۰
  • فیلم ۱۰۱۵۳: تنظیمات پشتیان‌گیری
  • فیلم ۱۰۱۵۴: بازیابی از نسخه پشتیبان
  • فیلم ۱۰۱۵۵: به‌روزرسانی ویندوز ۱۰
  • فیلم ۱۰۱۵۶: مدیریت برنامه‌های در حال اجرا
 • فیلم آموزش نگهداری سیستمهای کامپیوتری: شاید برای شما پیش‌آمده باشد که بخشی از اطلاعات به هر دلیلی از بین برود یا سیستم‌عامل رایانه شما درست کار نکند و در بدترین حالت رایانه راه‌اندازی نشود. آیا راهی وجود دارد که بتوان سیستم‌عامل را به حالت اولیه یا قبل از خراب شدن بازگرداند.
  • شایستگی نگهداری سیستم‌های کامپیوتری – بخش اول
  • شایستگی نگهداری سیستم‌های کامپیوتری – بخش دوم
  • شایستگی نگهداری سیستم‌های کامپیوتری – بخش سوم

 

 

🎦 سکانس ۱۲۴- سیستم عامل – پشتیبان گیری از ویندوز
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سیستم عامل
▪️ Windows 10
▪️پشتیبان گیری از سیستم عامل (Backup)
▪️ایجاد نسخه پشتیبان
▪️تنظیمات مربوط به پشتیبان گیری

 

🎦 سکانس ۱۲۵- سیستم عامل – بازگرداندن نسخه پشتیبان ویندوز
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سیستم عامل
▪️ Windows 10
▪️بازگرداندن سیستم عامل ( Backup Restore)
▪️بازگرداندن نسخه پشتیبان
▪️تنظیمات بازگرداندن نسخه پشتیبان

 

🎦 سکانس ۱۲۶- سیستم عامل – به روز رسانی ویندوز
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سیستم عامل
▪️ Windows 10
▪️به روزرسانی سیستم عامل (Windows Update)

 

🎦 سکانس ۱۲۷- سیستم عامل – فشرده سازی با نرم افزار WinRAR
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سیستم عامل
▪️ Windows 10
▪️فشرده سازی فایل و پوشه
▪️کار با نرم افزار Winrar

 

🎦 سکانس ۱۲۸- سیستم عامل – تنظیمات فشرده سازی با نرم افزار WinRAR
📚 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با سیستم عامل
▪️ Windows 10
▪️فشرده سازی فایل و پوشه
▪️کار با نرم افزار Winrar
▪️تنظیمات فشرده سازی (تعیین گذرواژه، تعیین روش فشرده سازی و ساخت پرونده اجرایی)

 

 

 

منابع دیگر

لینک فیلم‌های آموزشی در شبکه رشد

http://tvoccd.oerp.ir/content/1248

نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای

https://www.roshd.ir/10/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

https://tv4.ir/EpisodeInfo/165566

 

دیدگاهتان را بنویسید

12 − 10 =