درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

درباره‌ی کتاب پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب

کتاب پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب پنجمین کتاب تخصصی رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه است. این کتاب در پایه یازدهم این رشته به صورت ۸ ساعت در هفته تدریس می‌شود. تمرکز این کتاب بر روی کار با نرم‌افزار صفحه گسترده Excel، طراحی صفحات وب ایستا HTML, CSS, JavaScript، طراحی صفحات وب پویا PHP، پیاده‌سازی پایگاه داده در وب MySQL, PHP My Admin و مدیریت صفحات وب پویا‎‍‌ می‌باشد.

کتاب پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب شامل ۵ پودمان است که در ادامه در مورد هر کدام توضیح می‌دهیم.

 1. کار با نرم‌افزار صفحه گسترده
 2. طراحی صفحات وب ایستا
 3. طراحی صفحات وب پویا
 4. پیاده‌سازی پایگاه داده در وب
 5. مدیریت صفحات وب پویا

 

نرم‌افزارهای مورد نیاز

نرم‌افزارهای زیر را دانلود و روی رایانه‌ی خود نصب نمایید. توصیه می‌شود از آخرین نسخه نرم‌افزار استفاده کنید.

 

پودمان اول: کار با نرم‌افزار صفحه گسترده

پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

نرم‌افزارهای صفحه گسترده، در تمام حوزه‌های کاری که به نوعی با محاسبات عددی و مالی، دسته‌بندی و تحلیل داده‌ها، بانک‌های اطلاعاتی یا گزارش‌گیری سروکار دارند دارای اهمیت است. از کاربردهای دیگر این نرم‌افزارها در کسب‌وکار، می‌توان به ایجاد فرمول‌های محاسباتی، تحلیل داده‌ها و طراحی نمودار اشاره کرد. نرم‌افزار صفحه گسترده Excel از مجموعه نرم‌افزارهای ۲۰۱۶ Office با داشتن ابزارهایی کارآمد و تخصصی در حوزه‌هایی همچون امور مالی، حسابداری، آماری، ریاضی و بانک‌های اطلاعاتی، توانسته کاربران را در سطح وسیعی جذب کند. برنامه صفحه گسترده، معمولاً قابلیت‌های گرافیکی را برای تولید خروجی و ایجاد نمودار و انواع متعددی گزینه‌های قالب‌بندی برای متن و مقادیر عددی فراهم می‌سازد. در این پودمان ضمن آشنایی با ابزارهای نرم‌افزار Excel ،مدیریت کاربرگ، کار با انواع داده، قالببندی سلول‌ها، فرمول‌نویسی، کار با توابع، طراحی انواع نمودار و تنظیمات چاپ کاربرگ را فرا خواهید گرفت.

شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید:

 • کار با نرم‌افزار اداری صفحه گسترده

 

🎦 سکانس ۰۰- معرفی کتاب درسی
📚 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با کتاب درسی
▪️معرفی پودمان‌ها

🌐https://www.aparat.com/v/XOGud

 

🎦 سکانس ۰۱- آشنایی با مفاهیم
📚 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با مفاهیم کلیدی ( سلول، سطر، ستون، کاربرگ، کارپوشه، آدرس سلول)
▪️آشنایی با نرم افزار Excel

▪️نحوه ذخیره کردن کارپوشه

🌐https://www.aparat.com/v/GF2RB

 

🎦 سکانس ۰۲- آشنایی با محیط نرم افزار Excel
📚 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️معرفی سربرگ‌های مختلف نرم افزار Excel
▪️معرفی بخش‌های مختلف هر سربرگ

 

🎦 سکانس ۰۳- روش‌های مختلف انتخاب سلول‌ها و آشنایی با انواع داده
📚 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️سربرگ Home
▪️نحوه انتخاب سلول ها به شیوه های مختلف
▪️نحوه چیدمان متن درون هر سلول
▪️آشنایی با انواع داده و اعمال آن روی سلول‌ها

🌐https://www.aparat.com/v/JUdIL

 

🎦 سکانس ۰۴- ویژگی AutoFill در Excel برای درج خودکار داده ها
📚 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️درج داده‌های مشابه با استفاده از AutoFill
▪️درج داده‌های ترتیبی با استفاده از AutoFill

🌐https://www.aparat.com/v/Necaq

 

فیلم کتاب درسی – ۱۱۲۰۱ – کار با سلول ها و پر کردن خودکار سلول ها در نرم افزار Excel

 

🎦 سکانس ۰۵- تعیین خط دور برای سلول ها به منظور چاپ Border در Excel
📚 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️درج Border
▪️مشاهده تغییرات در Page Layout سربرگ View

🌐https://aparat.com/v/Cl0gW

فیلم کتاب درسی – ۱۱۲۰۲- قالب بندی سلول ها در نرم افزار Excel (بخش اول)

 

فیلم کتاب درسی – ۱۱۲۰۲- قالب بندی سلول ها در نرم افزار Excel (بخش دوم)

 

🎦 سکانس ۰۶- فرمول نویسی ساده در اکسل Excel
📚 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️نوار فرمول Formula Bar
▪️فرمول نویسی ساده در اکسل

 

سکانس ۰۷- فرمول نویسی در اکسل و آدرس دهی سلول ها از کاربرگی دیگر
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
نوار فرمول Formula Bar
فرمول نویسی ساده در اکسل
نحوه آدرس دهی سلول های در کاربرگی دیگر

 

سکانس ۰۸- نحوه آدرس دهی نسبی و آدرس دهی مطلق سلول ها در فرمول نویسی در اکسل
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
نوار فرمول Formula Bar
فرمول نویسی در اکسل
نحوه آدرس دهی نسبی و آدرس دهی مطلق سلول ها

 

سکانس ۰۹- مرتب‌سازی، فیلتر کردن، جستجو و جایگزینی داده‌ها در اکسل 
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
مرتب سازی صعودی و نزولی
تنظیمات مرتب سازی چند سطحی
فیلتر نمودن داده‌ها
جستجو و یافتن داده
جایگزینی داده با داده‌ی مورد نظر

 

سکانس ۱۰- آشنایی با معیارهای فیلتر کردن داده‌ها در اکسل
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
فیلتر نمودن داده‌ها
معیارهای فیلتر کردن

سکانس ۱۱- مدیریت سلول ها و کاربرگ ها
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
مدیریت سلول ها
مدیریت کاربرگ ها
درج سلول، سطر و ستون
حذف سلول، سطر و ستون
تغییر قالب سلول، سطر و ستون
جابه‌جایی کاربرگ
نسخه‌برداری از کاربرگ

 

 

سکانس ۱۲- آشنایی با توابع و آرگومان‌های آن‌ها
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
استفاده از تابع‌های موجود در برنامه
آشنایی با مفهوم آرگومان‌ها
آشنایی با نوار فرمول‌نویسی
آشنایی با بخش توابع پر کاربرد
محاسبه مجموع با تابع Sum
شرط گذاری با تابع IF
عدد پی با تابع PI

سکانس ۱۳- آشنایی با سربرگ Formulas
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
استفاده از تابع‌های موجود در سربرگ فرمول
آشنایی با برخی خطاها در فرمول‌نویسی
خطای Name – وقتی که نام یا آدرس سلول اشتباه باشد.
خطای Value – هنگامی که نوع آرگومان ورودی تابع یا مقدار استفاده شده در فرمول اشتباه باشد.
لزوم تطبیق نوع سلول با مقداری که تابع برمی‌گرداند

 

فیلم کتاب درسی – ۱۱۲۰۳- توابع در نرم افزار Excel
بکارگیری تابع Sum Product
محاسبه نمره در کارنامه
محاسبه معدل

 

 

سکانس ۱۴- آشنایی برخی خطاها در فرمول نویسی
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
آشنایی با برخی خطاها در فرمول‌نویسی
خطای REF
خطای NUM

 

 

سکانس ۱۵- اعتبارسنجی داده‌های ورودی
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
آشنایی با اعتبارسنجی داده‌های ورودی
نمایش پیغام در صورت عدم رعایت قاعده تعیین شده

سکانس ۱۶-ایجاد فهرست کشویی و نام گذاری محدوده ها
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
نام گذاری محدوده‌ها
ایجاد فهرست کشویی

 

سکانس ۱۷-محافظت از کاربرگ و کارپوشه
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
محافظت از کاربرگ
محافظت از کارپوشه
محافظت از محدوده‌ی سلول‌های انتخاب شده
تعیین گذرواژه برای ایجاد تغییرات

 

سکانس ۱۸-آشنایی با نمودارها
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
آشنایی با نمودارها
معرفی بخش‌های هر نمودار
ترسیم نمودار

 

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۰۴: نمودار در نرم افزار Excel  و تغییر تنظیمات نمودار

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۰۵: ماکرو در نرم افزار Excel و اجرای ماکرو با دکمه فرمان

 

سکانس ۱۹- انجام تنظیمات چاپ و چاپ کردن کاربرگ‌ها
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
مطالب بیان شده
تعیین محدوده‌ی چاپ
انجام تنظیمات چاپ
چاپ کاربرگ‌ها

 

🚨قابل توجه والدین و هنرجویان پایه یازدهم رشته شبکه و نرم افزار
✨با توجه به اتمام پودمان ۱ درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
📢 تاریخ آزمون پودمان ۱ و نحوه‌ی برگزاری آن به زودی اعلام خواهد شد.

 

📢توضیحات آزمون
👥پایه یازدهم رشته شبکه و نرم افزار
آزمون پودمان ۱ – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

📝 آزمون مستمر راس ساعت ۱۸
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️واحد یادگیری ۱ و ۲
⏱️مدت زمان آزمون ۱۵ دقیقه
👤مدرس دکتر محمدحسن محمدپور
✒️توضیحات آزمون
با سلام و احترام
در ابتدای آزمون نام و نام خانوادگی خود را به فارسی و کامل بنویسید.
لطفا سوالات را به دقت بخوانید و به سرعت پاسخ و یا پاسخ‌های صحیح را درج کنید.
آزمون شامل ترکیبی از سوال‌های متنوع می‌باشد.
به مدت زمان آزمون دقت کنید و بر روی آموخته‌های خود تمرکز نمایید.
سوالات آزمون در چند بخش ارایه شده است. برای رفتن به بخش بعد روی Next کلیک کنید. در پایان آزمون حتما بر روی Submit کلیک کنید تا آزمون شما ثبت شود.
به خداوند مهربان توکل نمایید و او را وکیل، حامی و پشتیبان خود در انجام آزمون قرار دهید، که تنها او هدایت‌گر واقعی است.
آرزومند موفقیت، سلامتی و بهروزی شما هستم.

 

📝با کلیک کردن روی پیوند وارد آزمون پودمان ۱ شوید.
پیروز و سربلند باشید.

 

پودمان دوم: طراحی صفحات وب ایستا

صفحات وب، شامل انواع داده‌های متنی، گرافیکی و چندرسانه‌ای هستند که در دنیای وب به اشتراک گذاشته می‌شوند. اگر بخواهید اطلاعاتی را برای افراد به نمایش بگذارید و این اطلاعات به‌ندرت نیاز به تغییر داشته باشد، یک صفحه وب ایستا بسیار مناسب است. صفحات وب ایستا به بیان ساده صفحاتی هستند که براساس یک نیاز طراحی می‌شوند و نیاز به به‌روزرسانی مداوم ندارند. اینگونه صفحات مانند آگهی‌ها، تبلیغات، شرح فعالیت‌ها و یا معرفی محصوالت شرکت یا سازمان می‌تواند استفاده شود. زبان نشانه‌گذاری HTML5 برای طراحی صفحات وب ایستا ضمن پشتیبانی مؤلفه‌های چندرسانه‌ای، از سهولت استفاده برخوردار است. در این پودمان ضمن ایجاد و توسعه صفحات وب ایستا، دستورالعمل‌های کارآمد ابزارهای نرمافزار Dreamweaver CC را فراخواهید گرفت.

 • ایجاد صفحات وب ایستا
 • توسعه صفحات وب ایستا

 

🎦سکانس ۹۲- تاریخچه شبکه و اینترنت
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️تاریخچه شبکه
▪️تاریخچه اینترنت

 

🎦سکانس ۹۳- معرفی شبکه و اینترنت
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با شبکه و اینترنت

 

🎦سکانس ۹۴- اتصال به اینترنت
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️نحوه اتصال به اینترنت

 

🎦سکانس ۹۵- نشانی وب
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با نشانی وب

 

 

🎦سکانس ۹۶- مرورگر وب – Web Browser
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با انواع مرورگرها

 

 

🎦سکانس ۹۷- تنظیمات مرورگر
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️تنظیمات مرورگر

 

🎦سکانس ۹۸- آشنایی با موتور جستجوی وب – Web Search Engine
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️موتور جستجو

 

🎦سکانس ۹۹- جستجوی پیشرفته
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️جستجوی پیشرفته در موتور جستجو

 

🎦سکانس ۱۰۰- انواع صفحات وب
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با انواع صفحات وب

 

🎦سکانس ۱۰۱- آشنایی با زبان HTML و تگ‌های اصلی آن
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️صفحه وب ایستا
▪️زبان HTML
▪️تگ‌های اصلی در HTML

 

🎦سکانس ۱۰۲- معرفی تگ‌های متنی در زبان HTML
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با تگ‌های متنی
▪️درج متن در صفحات ایستا با تگ‌های متنی در زبان HTML

 

🎦سکانس ۱۰۳- معرفی وب‌سایت W3Schools برای یادگیری صفحات وب
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با وبسایت W3Schools
▪️یادگیری رایگان مهارت‌های طراحی صفحات وب
▪️کدنویسی و بررسی و آزمودن کد در این وبسایت

 

🎦سکانس ۱۰۴- ایجاد لینک، درج تصویر، افزودن دکمه، ایجاد لیست و لیست‌های شماره‌دار در HTML 
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️ایجاد پیوند
▪️درج تصویر
▪️افزودن دکمه
▪️ایجاد لیست
▪️ایجاد لیست شماره‌دار

 

🎦سکانس ۱۰۵- آشنایی با تگ‌های مرتبط با قالب‌بندی متن و نقل قول در HTML
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️تگ‌های قالب‌بندی متن
▪️تگ‌های نقل قول

 

 

🎦سکانس ۱۰۶- درج توضیحات، خطایابی و استفاده از رنگ‌ها در HTML
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️درج توضیحات
▪️خطایابی در طراحی صفحه وب
▪️استفاده از رنگ‌ها در صفحه وب

 

 

🎦سکانس ۱۰۷- آشنایی با CSS
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️مقدمه‌ای بر CSS

 

🎦سکانس ۱۰۸- ویژگی‌ها، سرعنوان‌ها و زیرعنوان‌ها، پاراگراف‌ها و سبک‌ها (مقدمه‌ی CSS) در HTML
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️مقدمه‌ای در CSS
▪️ویژگی‌ها، سرعنوان‌ها و زیرعنوان‌ها
▪️پاراگراف‌ها و سبک‌ها

 

🎦سکانس ۱۰۹- آشنایی با سه روش CSS نویسی برای ایجاد سبک در صفحه وب HTML
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️ایجاد سبک در صفحه وب
▪️روش‌های مختلف CSS نویسی

 

 

🎦سکانس ۱۱۰- مروری بر مباحث درسی طراحی صفحه وب ایستا با HTML  بخش اول
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️مرور مباحث
▪️تورق کتاب

 

🎦سکانس ۱۱۱- مروری بر مباحث درسی طراحی صفحه وب ایستا با HTML بخش دوم
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️مرور مباحث
▪️تورق کتاب

 

🎦سکانس ۱۱۲- دانلود نرم افزار Dreamweaver
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️دانلود نرم افزار

🎦سکانس ۱۱۳- نصب نرم افزار Dreamweaver
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️نصب نرم افزار

 

🎦سکانس ۱۱۴- معرفی محیط نرم افزار Dreamweaver
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️آموزش نرم افزار
▪️معرفی محیط نرم افزار
▪️معرفی بخش‌های نرم افزار

 

🎦سکانس ۱۱۵- طراحی صفحه وب در نرم افزار Dreamweaver
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️طراحی صفحه وب
▪️ HTML
▪️Dreamweaver

 

🎦سکانس ۱۱۶- درج جدول در صفحه وب در محیط نرم افزار Dreamweaver
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️درج جدول
▪️ جدول بندی صفحه وب
▪️Table

 

🎦سکانس ۱۱۶- درج تصویر در صفحه وب در محیط نرم افزار Dreamweaver
📚کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
🗂️مطالب بیان شده
▪️درج تصویر
▪️تنظیمات تصویر
▪️Image

 

 

پودمان سوم: طراحی صفحات وب پویا

مشخصه مهم تارنماهای خبری، فروشگاه‌های اینترنتی و آموزش‌های برخط، به‌روزرسانی و تغییر مداوم آن‌ها است و جریان اطلاعات در آنها ثابت نیست. برای رقابت در دنیای تجاری ایجاد و توسعه صفحات وب پویا اهمیت دارد. وجود پایگاه داده همراه با صفحات وب پویا این امکان را فراهم میکند تا ارتباط بین کاربر و سرور با توجه به تغییرات و به‌روزرسانی، هماهنگ و یکپارچه شود. اطلاعات یک صفحه پویا بسته به عواملی از جمله اطلاعات موجود در پایگاه داده، مشخصات بازدیدکننده، زمان بازدید، کشور بازدیدکننده و دیگر عوامل می‌تواند تغییر کند. دریافت و ثبت نظر کاربران از قابلیت‌های صفحات وب پویا است. انتخاب زبان برنامه‌نویسی مناسب اهمیت ویژه‌ای برای اعمال تغییرات در صفحات وب پویا دارد. زبان HTML و PHP هرکدام بنا به قابلیت‌ها و کاربرد میتواند برای برآورده کردن انتظارات مشتری مورد استفاده قرار گیرند. PHP یک زبان مبتنی‌بر وب و سمت سرور است که به عنوان یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی قدرتمند و متن باز، طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است. در این پودمان با پرداختن به زبانهای برنامه‌نویسی PHP و JavaScript ابزارهای مورد نیاز طراحی صفحات وب پویا را فرا خواهید گرفت.

 • طراحی صفحات وب پویا

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۰۶: نصب نرم افزار Wamp

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۰۷: آشنایی با CSS

 

پودمان چهارم: پیاده‌سازی پایگاه داده در وب

استفاده از پایگاه داده برای ذخیره و بازیابی داده‌ها و اعمال تغییرات روی آن‌ها، به خصوص در دنیای وب دارای اهمیت است. در بازار کار و کسب به‌روزرسانی داده‌ها در وب مهم است و موجب جلب مشتری می‌شود. با استفاده از ایجاد پایگاه داده و به‌وسیله اینترنت از هر مکان به آن دسترسی داریم و داده موردنظر را میتوان بازیابی کرد. یک پایگاه داده تحت وب منبع بزرگی از اطلاعات، با قالبی سازماندهی شده است که به‌سادگی به‌وسیله زبان‌هایی مانند PHP قابل دسترسی است. پایگاه داده مبتنی بر MySQL دارای خصوصیاتی است که انتظارات کاربران در استفاده از دنیای وب را برآورده می‌‌کند و متناسب با سیستم‌عامل، زبان کدنویسی و کاربری سیستم‌های متنوع از گونه مناسب آن استفاده می‌شود. در این پودمان ابزارهای مورد نیاز ایجاد و توسعه پایگاه داده تحت وب در MySQL را فرا خواهید گرفت.

 • ایجاد پایگاه داده در وب
 • اتصال پایگاه داده در وب

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۰۸: تاریخچه SQL

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۰۹: نحوه پیکربندی My Sql

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۱۰: تعیین سطح دسترسی کاربر

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۱۱:  استفاده از برگه Search

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۱۲: تولید کدهای SQL به صورت Wizard

 فیلم کتاب درسی ۱۱۲۱۳: پایگاه داده تحت وب Join  (بخش اول)

 

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۱۳: پایگاه داده تحت وب Join  (بخش دوم)

پودمان پنجم: مدیریت صفحات وب پویا

با توجه به افزایش روزافزون تارنماها، نیاز به توسعه صفحات وب پویا بسیار ضروری است تا بتوان از امکانات آن برای مدیریت بهتر اطلاعات پایگاه داده تحت وب استفاده کرد. کاربران برای به‌دست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود در دنیای وب، نیاز به پایگاه داده دارند. اتصال بین پایگاه داده و صفحات وب پویا به‌وسیله برنامه‌نویسان انجام می‌شود. چگونگی این ارتباط و نوع تعامل کاربران نقش بسزایی در کارآمدی استفاده از پایگاه داده تحت وب دارد. سرعت عمل، اعتبار داده و مدت زمان به‌روزرسانی داده‌ها در پایگاه داده تحت وب بستگی به سرعت عمل و انعطاف‌پذیری پایگاه داده در قبال سیستم‌عامل‌های متفاوت و نوع اتصال بین صفحات وب پویا و پایگاه داده تحت وب دارد. در این پودمان ضمن توسعه صفحات وب پویا، با یک پروژۀ فروشگاه برخط در یک پایگاه داده تحت وب، پیاده‌سازی صفحات وب پویا را فرا خواهیدگرفت.

 • مدیریت صفحات وب پویا

 

 

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۱۴: مدیریت سفارش کاربران

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۱۵: تاریخچه به شبکه و اینترنت

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۱۶: اتصال به اینترنت

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۱۷: نشانی وب

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۱۸: انواع مرورگر

فیلم کتاب درسی ۱۱۲۱۹: جستجوی پیشرفته

 

فیلم‌های لوح فشرده کتاب درسی

فیلم ۱۱۲۰۱: پر کردن خودکار سلولها

فیلم  ۱- ۱۱۲۰۲  : قالب بندی سلولها

فیلم  ۲- ۱۱۲۰۲  : قالب بندی سلولها

فیلم ۱۱۲۰۳: بکارگیری تابع Sumproduct

فیلم ۱۱۲۰۴: تغییر تنظیمات نمودار

فیلم ۱۱۲۰۵: اجرای ماکرو با دکمه فرمان

فیلم ۱۱۲۰۶: نصب نرم افزار Wamp

فیلم ۱۱۲۰۷: آشنایی با CSS

فیلم ۱۱۲۰۸: تاریخچه SQL

فیلم ۱۱۲۰۹: نحوه پیکربندی My Sql

فیلم ۱۱۲۱۰: تعیین سطح دسترسی کاربر

فیلم ۱۱۲۱۱:  استفاده از برگه Search

فیلم ۱۱۲۱۲: تولید کدهای SQL به صورت Wizard

فیلم ۱۱۲۱۳: پایگاه داده تحت وب Join

فیلم ۱۱۲۱۴: مدیریت سفارش کاربران

فیلم ۱۱۲۱۵: تاریخچه به شبکه و اینترنت

فیلم ۱۱۲۱۶: اتصال به اینترنت

فیلم ۱۱۲۱۷: نشانی وب

فیلم ۱۱۲۱۸: انواع مرورگر

فیلم ۱۱۲۱۹: جستجوی پیشرفته

 

دیدگاهتان را بنویسید

چهار × یک =