کمک‌های اولیه در هنگام حادثه

 

در مواجهه با فرد مصدوم یا حادثه دیده به ترتیب مراحل زیر را پیگیری نمایید:

  1. ایمنی محیط حادثه را بررسی کنید. در صورت امکان مصدوم و خودتان به محلی ایمن منتقل شوید. لازم به ذکر است تا حد امکان باید مصدوم جابه‌جا نشود و حرکت نکند.
  2. به ساعت نگاه کنید تا زمان تقریبی حادثه را به خاطر داشته باشید.
  3. بیمار را صدا بزنید.
  4. از دیگران کمک بخواهید و حداقل یک حامی برای خود بیابید. با اورژانس ۳۱۵ تماس بگیرید و یا یک نفر را مامور کنید که تماس بگیرد.
  5. به قفسه سینه مصدوم نگاه کنید و وضعیت تنفس وی را بررسی کنید.
  6. نبض بیمار را بررسی کنید.
  7. در صورت نداشتن نبض و تنفس، ماساژ قلبی را شروع کنید. ۳۰ بار ماساژ قلبی در ۱۵ الی ۱۸ ثانیه باید انجام شود و سپس ۲ بار تنفس دهان به دهان. ماساژ قلبی حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه باید باشد. هر دو دقیقه یکبار تنفس و ضربان قلب بیمار را ارزیابی کنید و جای خود را با حامی عوض کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

چهار + 17 =