هر کسی به ظن خودش…

 

در طول تاریخ هر کسی سعی در کشف و شهود جهان داشته است.

عادت در مقابل تفکر عمل کرده است. آن‌چنان که به هر چیزی عادت کرده‌ایم، دیگر فکر نمی‌کنیم.

انکار نیز دلیل بر اثبات است. هر انکار کننده‌ای با انکارش در واقع دارد اثبات می‌کند که چیزی بوده است که می‌خواهد انکارش کنید. به عبارت دیگر چون عبارتی وجود دارد، می‌خواهیم نقیض عبارت را بیابیم.

حرکت جوهری از نطفه تا عقل وجود دارد. از بخشی از یک مجموعه به بخشی دیگر در وضعی دیگرِ مجموعه. لذا استدلال انواع یافته است. استدلال عقلی که خود به لفظی و غیرلفظی تقسیم می‌شود.

هر کس اصل عالم را به چیزی شبیه دانسته اند و وحدت‌گرایی برای آن قائل شده‌اند.

تالس اولین فیلسوف یونانی است که وحدت گرایی را مطرح می‌کند. وی گفت که اصل عالم آب بوده است.

آشیل که رومی بود و سریع‌ترین دونده و قهرمان جنگ ایران و روم است، نیز اصل عالم را به گونه‌ای دیگر تشبیه می‌کند.

فیثاغورث معتقد بود که اصل عالم عدد است.

این جریان‌ها در تفکر بشری وجود دارد که در تلاش است که در پی ظن و گمانی دست به استدلال بزند.

دیدگاهتان را بنویسید

14 − 11 =