مبانی رایانه
(مقدمه ‎ای بر C++)

 دکتر محمدحسن محمدپور

تابستان ۱۳۸۴ – پاییز ۱۴۰۱

 Computer Basics
Introduction to C++

 Dr. Mohammad Hassan Mohammad Pour

Summer 2005 -Autumn 2022

 

فهرست مطالب

پیش‌گفتار            

مقدمه     

فصل اول: گذری در تاریخ

تاریخچه‌ای بر پیدایش و توسعه رایانه    

ایرانیانِ پیشرو در علوم ریاضیات و مهندسی        

روش‌شناسی الگوریتمی مبدا پیدایش زبان‌های رایانه‌ای       

ادراک ۰ و ۱ با گذر تاریخی از مبنای ۲ ریاضیات در تبدیل اعداد تا پیدایش تلگراف و کُدگذاری حروف و علامت‌ها        

ایرانیان پیشرو در علوم رایانه در عصر حاضر        

تقسیم‌بندی نسل‌های رایانه   

فرصت‌های شغلی در یادگیری علوم رایانه و مهندسی آن     

فصل دوم: آشنایی با رایانه و اجزای آن

آشنایی با سختافزارهای رایانه‌ای در مثال نانوایی لواش ایرانی            

مروری بر سختافزارهای رایانه (قطعات اصلی و جانبی)        

دستگاه ورودی       

حافظه    

حافظه‌های اصلی    

حافظه‌های جانبی   

مروری بر نرمافزارهای رایانه   

تقسیمبندی نرمافزارها         

نرمافزار سیستمی   

نرمافزار کاربردی    

مروری بر انسان‌افزار (فکرافزار)            

برنامه‌نویس          

کارفرما یا مشتری   

کاربر      

کاربر نهایی           

هوش مصنوعی      

آواتار      

سایبورگ 

ربات      

تاریخچه ی زبان های برنامه‌نویسی          

تقسیم بندی زبان های برنامه نویسی        

زبان سطح پایین    

زبان میانی           

زبان سطح بالا       

وظیفه اصلی زبان های برنامه نویسی        

فصل سوم: مفاهیم اولیه

آشنایی با هنر حل مساله      

مساله     

راه‌حل‌ها  

تجزیه و تحلیل و برگزیدن بهترین راه‌حل           

آشنایی با روش‌شناسی الگوریتمی       

ترسیم فلوچارت     

طراحی الگوریتم     

آشنایی با مفاهیم اولیه برنامه‌نویسی     

برنامه     

قطعه کُد 

شبه‌کُد    

برنامه نویس          

نقش مهندس نرم‌‎افزار و جایگاه برنامه‌نویس        

تفاوت برنامه‌نویسی و کُدنویسی (در هنر حل مساله)          

محیط توسعه‌ی یکپارچه (IDE)              

معرفی چند IDE برای اجرای برنامه      

آشنایی با ++Dev-C 

آشنایی با Code Blocks        

آشنایی با ++Turbo C            

آشنایی با Visual C++           

آشنایی با Visual Studio Code          

آشنایی با Visual Studio      

مروری بر تاریخچه و قالب کلی برنامه در C++      

برنامه‌ی سلام جهان! (Hello World!) 

نحوه‌ی اجرای برنامه            

دقت به رنگ‌بندی‌ها، جزئیات و توجه به خطاها و اخطارها    

فیلم تدریس فصل سوم

https://www.aparat.com/v/5VqoE

فصل چهارم: اصول برنامه‌نویسی

دانستنی های لازم جهت یادگیری برنامه‌نویسی      

نویسه یا کارکتر    

کارکترهای حرفی   

کارکترهای عددی   

کارکترهای علامت  

کارکترهای کنترلی 

شناسه‌ها  

کلمات رزرو شده یا کلیدی    

علامت توضیح       

انواع داده ها           

نوع داده‌ی کارکتری 

نوع داده‌ی صحیح   

نوع داده‌ی اعشاری  

نوع داده‌ی رشتهای 

نوع داده‌ی منطقی  

نوع داده‌ی شمارشی 

نوع داده‌ی تعریف شده توسط کاربر      

متغیرها   

فیلم تدریس مبانی رایانه ( مقدمه ای بر C )- فصل چهارم- بخش ۱: اصول برنامه نویسی

https://www.aparat.com/v/XcHeW

ثابت‌ها    

ثبات‌ها    

عملگرها  

عملگر محاسباتی    

عملگر انتساب       

عملگر یکانی         

عملگر رابطه ای یا مقایسهای   

عملگر منطقی        

عملگر شرطی        

عملگر حافظه        

عملگر خاص هر زبان           

تقدم و اولویت عملگرها   

فیلم تدریس مبانی رایانه ( مقدمه ای بر C )- فصل چهارم- بخش ۲: اصول برنامه نویسی

https://www.aparat.com/v/0LZvY

عبارت‌ها  

عبارت محاسباتی    

عبارت قیاسی        

عبارات منطقی       

تجزیه و تحلیل عبارت (ترسیم جدول تحلیلی)     

دستورها  

تقسیمبندی دستورها           

مروری بر قالب‌بندی برنامه در C++       

دستورهای ورودی و خروجی و برخی دستورالعملهای اجرایی            

دستور چاپ اطلاعات در خروجی برای کاربر و نحوه قالب‌بندی خروجی آن        

دستور دریافت اطلاعات از ورودی توسط کاربر   

فیلم تدریس مبانی رایانه ( مقدمه ای بر C )- فصل چهارم- بخش ۳: اصول برنامه نویسی

دستورهای شرطی  

حلقه‌ها و دستورهای کنترل حلقه   

فیلم تدریس مبانی رایانه ( مقدمه ای بر C )- فصل چهارم- بخش ۴: اصول برنامه نویسی

حلقه‌ی تکرار         

حلقه‌‎ی شرطی     

فیلم تدریس مبانی رایانه ( مقدمه ای بر C )- فصل چهارم- بخش ۵: اصول برنامه نویسی

دستورهای کنترلی توقف و ادامه          

حلقه‌های تودرتو     

فیلم تدریس مبانی رایانه ( مقدمه ای بر C )- فصل چهارم- بخش ۶: اصول برنامه نویسی

فیلم تدریس مبانی رایانه ( مقدمه ای بر C )- فصل چهارم- بخش ۷: اصول برنامه نویسی

ساختار انتخاب      

فیلم تدریس مبانی رایانه ( مقدمه ای بر C )- فصل چهارم- بخش ۸: اصول برنامه نویسی

توابع       

تعریف تابع           

آشنایی با مفهوم آرگومان و پارامتر       

نحوه فراخوانی تابع  

توابع با مقادیر پیش‌فرض      

توابع تودرتو          

توابع بازگشتی       

چندریختی در توابع 

فصل پنجم: آشنایی با ساختمان داده‌ها

کلاس‌های حافظه   

کلاس عمومی       

کلاس محدود        

کلاس محافظت‌شده 

متغیر     

محدوده‌ی عملکردی متغیر    

متغیر محلی         

متغیر سراسری      

آرایه       

آرایه یک‌بُعدی       

آرایه چند بُعدی     

نوع داده رشته‌ای    

اشاره گر   

عدد تصادفی         

ساختار یا رکورد     

اجتماع    

پشته      

صف       

لیست     

لیست پیوندی       

فصل ششم: کار با حافظه‌ی جانبی و توابع پرکاربرد

پرونده یا فایل       

سیستم پرونده       

کتابخانه  

توابع کتابخانه‌ای    

توابع سرایند         

توابع پر کاربرد     

خروجی گرفتن از برنامه       

فصل هفتم: مثال‌ها، پروژه‌ها و تمرین‌های بیشتر

بررسی چند مثال   

مثال ۱:   

مثال ۲:   

مثال ۳:   

پروژه دفترچه تلفن 

پروژه بازی مار       

پروژه بازی X-O یا Tic-Toc-Toe          

بررسی پروژه‌های بیشتر        

پروژه ۱:  

پروژه ۲:  

بررسی نکات مفید برای کُدنویسی بهتر  

تمرین‌های بیشتر    

فصل هشتم: مروری بر کُدنویسی به زبانهای مختلف

مروری بر تاریخچه‌ی زبان‌های برنامه‌نویسی و کاربرد آن‌ها    

بررسی قالب کُدنویسی به زبان C            

بررسی قالب کُدنویسی به زبان C++       

بررسی قالب کُدنویسی به زبان C#         

بررسی قالب کُدنویسی به زبان PASCAL               

بررسی قالب کُدنویسی به زبان Basic    

بررسی قالب کُدنویسی به زبان FORTRAN           

بررسی قالب کُدنویسی به زبان DELPHI 

 

منابع      

پیوست‌ها 

جداول مورد نیاز    

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

چهار × سه =