درس مدیریت ارتباط با مشتری

سرفصل

 • بخش اول – تعریف

  • مشتری مداری یا مشتری محوری
  • تعریف‌های مدیریت ارتباط با مشتری
  • معرفی جامع CRM
  • بررسی تفاوت و شباهت‌های مشتری و مصرف‌کننده
  • صوت شماره ۱
  • صوت شماره ۲
 • بخش دوم – مدیریت فروش و بازاریابی در CRM

  • مدیریت فروش در CRM
  • انواع مشتری
  • تقسیم‌بندی‌های متفاوت مشتریان
  • وفاداری مشتریان
  • گام‌های اجرای موفق برنامه‌های ایجاد وفاداری
  • مدیریت بازاریابی در CRM
  • مدیریت خدمات مشتریان در CRM
  • مدیریت وظایف و فرایندهای سازمانی
  • صوت شماره ۳
  • صوت شماره ۴
 • بخش سوم – آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری

  •  هدف CRM
  • اجزای CRM
  • معیارهای CRM در سنجش موفقیت
  • ضرورت CRM
  • مزیت‌های CRM
  • فرایندهای کلیدی CRM
  • عملکردهای اصلی CRM
  • قابلیت‌های نرم‌افزار CRM
  • صوت شماره ۵
 • بخش چهارم- انواع سیستم‌های CRM

  • CRM عملیاتی، اهداف، مزایا و قابلیت‌‌ها و شاخه‌ها
  • CRM تحلیلی، اهداف، مزایا و قابلیت‌‌ها و شاخه‌ها
  • CRM تعاملی، اهداف، مزایا و قابلیت‌‌ها و شاخه‌ها
  • صوت شماره ۶
 • بخش پنجم- مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی یا E-CRM

  • ارتباط برنامه‌های CRM
  • مدیریت E-CRM
  • دامنه E-CRM
  • ارایه خدمات E-CRM به مشتری در بستر وب
  • موارد شکست E-CRM
  • صوت شماره ۷
 • بخش ششم- معرفی نرم‌افزار

  • معرفی نرم‌افزارهای CRM
  • آشنایی با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت پویا Microsoft Dynamics CRM 2015
  • سفارشی‌سازی نرم‌افزار Microsoft Dynamics CRM 2015
  • مدیریت E-CRM
  • صوت شماره ۸

مراجع

نحوه ارزشیابی

به زودی…

دیدگاهتان را بنویسید

12 + هفده =