درس محیط‌های چندرسانه‌ای

سرفصل

بخش اول: مقدمه‌ای بر چندرسانه‌ای

🎦 سکانس ۰۰ – محیط‌های چند رسانه ای – آشنایی با گروه کاری چندرسانه ای – تیم سازی و تعریف پروژه
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
🗂️مطالب بیان شده
▪️معرفی مرجع درسی و مطالعه پیش گفتار
▪️تعریف رسانه و چندرسانه ای
▪️آشنایی با تیم چندرسانه‌ای و اعضای آن
▪️آشنایی با نمودار جریان و فیلم‌نامه چندرسانه‌ای

فعالیت درسی

✍🏻کلیه‌ی دانشجویان حداکثر تا ساعت ۲۲ فرم الکترونیکی زیر را تکمیل نمایند.
▪️تکمیل فرم خوداظهاری میزان آموخته‌ها، مهارت‌ها و تجربه‌های قبلی

نمونه‌ها

نمونه تصویر سناریو چندرسانه ای

نمونه تصویر فلوچارت چندرسانه ای

 

فصل۱: تاریخچه‌ی چندرسانه‌ای(Multimedia Histories)

🎦 سکانس ۰۱ – مروری بر تاریخچه چندرسانه ای
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
🗂️مطالب بیان شده
▪️آشنایی با مفهوم رسانه
▪️اجزای اصلی ارتباط
▪️آشنایی با پیشگامان چندرسانه ای

 

🎦 سکانس ۰۲ – مقدمه‌ای بر چندرسانه‌ای – دیجیتالی‌سازی
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
🗂️مطالب بیان شده
▪️از داده تا اطلاع و اطلاعات
▪️فرایند دیجیتالی سازی

 

🎦 سکانس ۰۳ – مقدمه ای بر چندرسانه‌ای – آشنایی با سیستم‌عامل، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
🗂️مطالب بیان شده
▪️سیستم رایانه و واحدهای آن
▪️شکاف‌های توسعه و درگاه‌های اتصال
▪️آشنایی با چارچوب‌ها
▪️آشنایی با سخت‌افزارها
▪️آشنایی با سیستم‌عامل‌ها
▪️آشنایی با نرم‌افزارها

پروژه‌های درسی فصل ۱

  • پروژه دانشجویی: انتخاب عنوان پروژه از بین لیست مطرح شده توسط مدرس (پروژه هیچ کس نباید تکراری باشد)
  • پروژه دانشجویی: گردآوری مطالب پیرامون موضوع انتخاب شده.
  • پروژه دانشجویی: ترسیم فلوچارت چندرسانه‌ای
  • پروژه دانشجویی: نوشتن سناریو چندرسانه‌ای

عناوین پیشنهادی پروژه

🗂️هر کدام از دانشجویان ۳ شماره را از میان عناوینی که در کنار شماره‌ها مطرح شده است را به منظور پیگیری پروژه‌ی درسی خود انتخاب نماید.
مدرس یکی از شماره‌ها را با توجه به فرم مهارتی تکمیل شده به شما منتسب نموده و در گروه درسی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
لازم به ذکر است پس از اعلام هر شماره‌ی پروژه در گروه، سایر دانشجویان دیگر آن شماره را انتخاب ننمایند.

📢مهلت ارسال شماره‌‌های عناوین پیشنهادی تا موعد مشخص شده توسط مدرس می‌باشد.

 1. معرفی  مفاهیم پیام، انتقال پیام، تبادل پیام، محیط ارتباطی، کانال ارتباطی، اختلال، رسانه و چندرسانه‌ای
 2. معرفی گروه کاری در چندرسانه‌ای، نمودار جریان و سناریو
 3. معرفی نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای
 4. معرفی سخت‌افزارهای چندرسانه‌ای
 5. معرفی رسانه متن
 6. معرفی رسانه تصویر
 7. معرفی رسانه صدا
 8. معرفی رسانه فیلم
 9. معرفی رسانه پویانمایی و متحرک‌سازی
 10. معرفی محیط‌های چندرسانه‌ای
 11. معرفی استعاره چندرسانه‌ای
 12. معرفی تدوین چندرسانه‌ای
 13. معرفی سواد رسانه‌ای
 14. معرفی اصول سواد رسانه‌ای و تحلیل رسانه (شناخت ارزش‌های خبری و عناصر خبری)
 15. معرفی فنون اقناع، فنون مخاطب‌شناسی
 16. معرفی کاربرد راهبردهای سواد رسانه‌ای در بازار چندرسانه‌ای (فنون خلق پیام رسانه‌ای)

 

بخش دوم: آشنایی با مبانی و رهنمودهای هر رسانه در محیط‌های چندرسانه‌ای

فصل۲: متن(Text)

 

🎦سکانس ۰۴ – متن‌ها در چندرسانه‌ای – آشنایی با رسانه‌ی متن
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
🗂️مطالب بیان شده
▪️متن و ویژگی‌های آن
▪️دست‌خط و ویژگی‌های آن
▪️متن دیجیتالی
▪️آشنایی با روش‌های کدگذاری متن
▪️اصول طراحی دست‌خط
▪️متن در وب
▪️متن در محیط‌های چندرسانه‌ای
▪️رهنمودهای بکارگیری متن در پروژه‌های چندرسانه‌ای

پروژه‌های درسی فصل ۲

  • پروژه دانشجویی: ساخت دست‌خط فارسی به نام دانشجو و به روش نامگذاری که مدرس مطرح می کند
  • پروژه دانشجویی: متحرک‌سازی متن در نرم افزار

 

فصل۳: گرافیک(Graphic)

🎦سکانس ۰۵ – گرافیک در چندرسانه‌ای – آشنایی با رسانه‌ی گرافیک
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
🗂️مطالب بیان شده
▪️گرافیک و ویژگی‌های آن
▪️انواع تصویر و ویژگی‌های آن
▪️مدلسازی بصری
▪️آشنایی با مدهای رنگی
▪️تصویر نقشه بیتی و تصویر برداری
▪️گرافیک در محیط‌های چندرسانه‌ای
▪️رهنمودهای بکارگیری گرافیک و تصویر در پروژه‌های چندرسانه‌ای

پروژه‌های درسی فصل ۳

  • پروژه دانشجویی: طراحی بروشور، کاتالوگ، کارت ویزیت
  • پروژه دانشجویی: طراحی جلد لوح فشرده و طرح روی لوح فشرده

 

فصل۴: صدا(Audio)

🎦سکانس ۰۶ – صدا در چندرسانه‌ای – آشنایی با رسانه‌ی صدا
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
🗂️مطالب بیان شده
▪️صوت و ویژگی‌های آن
▪️صدا در محیط‌های چندرسانه‌ای
▪️رهنمودهای بکارگیری صدا در پروژه‌های چندرسانه‌ای

 

پروژه‌های درسی فصل ۴

  • پروژه دانشجویی: ضبط صدا در حین قصه‌گویی، شعرخوانی، داستان‌سرایی، پادکست
  • پروژه دانشجویی: افکت گذاری روی صدای ضبط شده

 

فصل۵: فیلم(Video)

🎦سکانس ۰۷ – فیلم در چندرسانه‌ای – آشنایی با رسانه‌ی فیلم
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
🗂️مطالب بیان شده
▪️فیلم و ویژگی‌های آن
▪️فیلم در محیط‌های چندرسانه‌ای
▪️رهنمودهای بکارگیری فیلم در پروژه‌های چندرسانه‌ای

پروژه‌های درسی فصل ۵

  • پروژه دانشجویی: ساخت تیزر فیلم کوتاه با موضوع ارایه شده توسط مدرس (برای موضوعات تعیین شده توسط مدرس، در صورت عدم تعیین موضوع می‌توانید در خصوص معرفی رشته کامپیوتر و آینده‌ی شغلی آن یا دانشگاه محل تحصیل خود فیلمی تهیه کنید.)
  • پروژه دانشجویی: انتخاب یک موسیقی ارزشی و درج زیرنویس فارسی

 

فصل۶: پویانمایی(Animation)

🎦سکانس ۰۸ – پویانمایی در چندرسانه‌ای – آشنایی با رسانه‌ی پویانمایی
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
🗂️مطالب بیان شده
▪️انیمیشن و ویژگی‌های آن
▪️پویانمایی در محیط‌های چندرسانه‌ای
▪️رهنمودهای بکارگیری انیمیشن در پروژه‌های چندرسانه‌ای

 

پروژه‌های درسی فصل ۶

  • پروژه دانشجویی: ساخت انیمیشینی ۲ دقیقه‌ای در بیان یکی از مسایل مطرح اجتماعی (بهتر است در قالب طنز باشد)

 

فصل۷: تالیف(Authoring)

🎦سکانس ۰۹ – تالیف در چندرسانه‌ای – آشنایی با رسانه‌های تالیفی
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
🗂️مطالب بیان شده
▪️انواع تالیف و ویژگی‌های آن
▪️تالیف در محیط‌های چندرسانه‌ای
▪️رهنمودهای بکارگیری تالیف در پروژه‌های چندرسانه‌ای

پروژه‌های درسی فصل ۷

  • پروژه دانشجویی: درج پروژه‌های مختلف انجام شده در قالب یک پرونده‌ی خوداجرا

 

فصل۸: تولید چندرسانه‌ای(Multimedia Production)

🎦سکانس ۱۰ – تولید در چندرسانه‌ای – آشنایی با تولیدات رسانه ای
👤مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
🗂️مطالب بیان شده
▪️تولید در چندرسانه ای
▪️تولید در محیط‌های چندرسانه‌ای
▪️رهنمودهای برای تولید چندرسانه ای

 

پروژه‌های درسی فصل ۸

  • پروژه دانشجویی: ارایه‌ی پرونده در قالب لوح فشرده به همراه جلد و کاتالوگ معرفی آن

 

 

بخش سوم: سواد رسانه‌ای در طراحی محیط‌های چندرسانه‌ای

فصل ۹: سواد رسانه‌ای(Media Literacy)

پروژه‌های درسی فصل ۹

  • پروژه دانشجویی: پروژه‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای که توسط مدرس ارایه می‌شود.

 

فصل ۱۰: طراحی محیط‌های چندرسانه‌ای(MultiMedia Design)

پروژه‌های درسی فصل ۱۰

  • پروژه دانشجویی: پروژه‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای که توسط مدرس ارایه می‌شود.

 

 

مراجع

 

نحوه ارزشیابی

طبق بخشنامه‌ی ارسالی توسط آموزش دانشگاه

🔺آزمون پایان ترم فقط ۷ تا ۱۰ نمره در آموزش مجازی، بقیه فعالیت های طول ترم(آزمونک، تکالیف و تمرین ها و …)

🔹 ارزشیابی دانشجو در هر درس به صورت مستمر و تکوینی در طول نیمسال تحصیلی صورت پذیرد.
🔹 با توجه به رویکرد فعالیت محور در آموزش مجازی قسمت عمده‌ای از نمره باید به فعالیت‌های مستمر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی اختصاص یابد.
🔹 بنابراین آزمونک‌ها(کوییز)، تکالیف و تمرینات خارج از کلاس، پروژه، سمینار، ارائه های درسی، مشارکت در مباحث و گفتگو های کلاس و سایر مباحث مرتبط با درس، بخش عمده‌ای از نمره دانشجو را تشکیل می‌دهند.
🔹 بدین منظور لازم است اساتید به طور دقیق و مستمر نسبت به ثبت عملکرد و نمرات دانشجو اقدام نمایند
🔹 بخشی از نمره دانشجویی باید به آزمون پایانی اختصاص یابد که این نمره نیز بین ۷ الی ۱۰ نمره در نظر گرفته شود.
🔹 لذا نمره دانشجو در یک درس حاصل جمع نمرات عملکرد مستمر وی در معیارهای فوق‌الذکر به علاوه نمره آزمون پایانی می باشد که نسبت به عدد ۲۰ محاسبه و ثبت می گردد.
🔹 همچنین شرکت در آزمون پایانی برای دانشجویان الزامی است در صورت عدم شرکت در این آزمون وضعیت درس وی حذف آموزشی (غیبت) ثبت می گردد.
🔹این دستورالعمل به‌شماره‌ی ۳۰,۳۱۸۶۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به تایید رئیس محترم دانشگاه رسیده است و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده روسای استان‌ها، واحدها و مراکز دانشگاهی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

12 − سه =