درس مدیریت فناوری اطلاعات

سرفصل

 • بخش ۱: فناوری اطلاعات در سازمان

  • فناوری اطلاعات در اقتصاد دیجیتالی

   • زیمنس به قالب کسب و کار الکترونیکی تغییر شکل می دهد
   • کسب و کار در اقتصاد دیجیتالی
   • فشارهای کسب و کار، واکنش های سازمانی و پشتیبانی فناوری اطلاعات
   • سیستم های اطلاعات: تعاریف و نمونه ها
   • توسعه و روندهای فناوری اطلاعات
   • چرا باید درباره فناوری اطلاعات بیاموزیم؟
   • برنامه کتاب
   • نمونه ها
   • پیوست ۱ الف: مدل های پورتر
  • فناوری اطلاعات: مفاهیم و مدیریت

   • راه اندازی کسب و کار الکترونیکی در شرکت فدکس
   • سیستم های اطلاعات: مفاهیم و تعاریف
   • طبقه بندی و سیر تکامل سیستم های اطلاعات
   • سیستم های پردازش تراکنش در مقابل سیستم های اطلاعات کارکردی
   • چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از فعالیت های سازمانی
   • چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از زنجیره تأمین ، مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت روابط عمومی
   • زیرساخت و معماری سیستم های اطلاعات
   • سیستم های مبتنی بر وب
   • محیط های جدید پردازش
   • مدیریت منابع اطلاعات
   • نمونه ها
   • پیوست ۲ الف: تولید سفارشی
 • بخش ۲: انقلاب وب

  •  پردازش شبکه ای: کشف، ارتباط و همکاری

   • سیف وی در طراحی فروشگاه ها مشارکت می کند
   • پردازش شبکه ای- نظر اجمالی
   • کشف
   • ارتباط
   • همکاری
   • ابزار توسعه همکاری: از جریان کار تا گروه افزار
   • آموزش الکترونیکی و کار مجازی
   • برخی مباحث اخلاقی و یکپارچه سازی
   • نمونه ها
  • کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی

   • نکست باس: ارائه خدمات فوق العاده به مشتریان
   • پردازش و تجارت سیار: بررسی، مزایا و محرک ها
   • زیرساخت پردازش سیار
   • برنامه های سیار در خدمات مالی
   • خرید، تبلیغات و تأمین محتوای سیار
   • برنامه های سیار درون سازمانی و سازمانی
   • برنامه های سیار سازمان با سازمان و زنجیره تأمین
   • برنامه های سیار مشتری و خدمات اختصاصی
   • تجارت مکان محور
   • پردازش فراگیر
   • بازدارنده ها و موانع پردازش سیار
   • نمونه ها
  • پردازش سیار، بی سیم و فراگیر

   • نکست باس: ارائه خدمات فوق العاده به مشتریان
   • پردازش و تجارت سیار: بررسی، مزایا و محرک ها
   • زیرساخت پردازش سیار
   • برنامه های سیار در خدمات مالی
   • خرید، تبلیغات و تأمین محتوای سیار
   • برنامه های سیار درون سازمانی و سازمانی
   • برنامه های سیار سازمان با سازمان و زنجیره تأمین
   • برنامه های سیار مشتری و خدمات اختصاصی
   • تجارت مکان محور
   • پردازش فراگیر
   • بازدارنده ها و موانع پردازش سیار
   • نمونه ها
 • بخش ۳: برنامه های سازمانی

  • پردازش تراکنش، برنامه های کارکردی و یکپارچه سازی

   • سیستم مدیریت موجودی بی سیم در مرکز بهداشتی درمانی دارتموث- هیچکاک
   • سیستم های اطلاعات کارکردی
   • سیستم های اطلاعات پردازش تراکنش
   • مدیریت تولید/ عملیات و تدارکات
   • مدیریت سیستم های بازاریابی و فروش
   • مدیریت سیستم های حسابداری و مالی
   • مدیریت سیستم های منابع انسانی
   • یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات کارکردی
   • نمونه ها
  • سیستم های سازمانی: از زنجیره تأمین تا برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری
   • شرون تگزاکو زنجیره تأمین خود را به وسیله فناوری اطلاعات مدرن ساخت
   • اصول سیستم های سازمانی و زنجیره های تأمین
   • مشکلات زنجیرۀ تأمین و راه حل ها
   • سیستم های سازمانی کامپیوتری: MRP, MRPII, SCM و یکپارچه سازی نرم افزاری
   • برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیرۀ تأمین
   • CRM و پشتیبانی آن توسط فناوری اطلاعات
   • نمونه ها

  • سیستم های اطلاعات بین سازمانی و جهانی

   • استفاده دل از خدمات وب برای بهبود زنجیرۀ تأمین
   • سیستم های بین سازمانی
   • سیستم های اطلاعات جهانی
   • مبادلات B2B، هسته های مرکزی و راهنماها
   • سازمان های مجازی و پشتیبانی فناوری اطلاعات
   • تبادل الکترونیکی داده ها
   • شبکه های خارجی، XML و خدمات وب
   • مباحث مربوط به پیاده سازی سیستم های اطلاعات بین سازمانی
   • نمونه ها
 • بخش ۴: سیستم های مدیریتی و تصمیم یار

  • مدیریت دانش

   • درگاه مدیریت دانش فریتو-لی، تیم های فروش پراکنده را یاری می کند
   • مقدمه ای بر مدیریت دانش
   • پروژه های مدیریت دانش
   • رویکردهای موجود نسبت به مدیریت دانش
   • فناوری اطلاعات در مدیریت دانش
   • پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش
   • نقش افراد در مدیریت دانش
   • تضمین موفقیت فعالیت های مدیریت دانش
   • نمونه ها
  • مدیریت داده: انبارسازی، تحلیل، کاوش و مجسم سازی

   • یافتن الماس ها از طریق داده کاوی در کازینوهای زنجیره ای هارا
   • مدیریت داده: عاملی کلیدی برای موفقیت
   • انبارسازی داده
   • کشف اطلاعات و دانش به کمک هوشمندی کسب و کار
   • مفاهیم و کاربردهای داده کاوی
   • فناوری های مجسم سازی داده
   • پایگاه های داده بازاریابی در عمل
   • سیستم های مبتنی بر وب مدیریت داده
   • نمونه ها
  • سیستم های هوشمند و تصمیم یار مدیریت

   • نیوبلنس تناسب کفش های خود را تضمین می کند
   • مدیران و تصمیم گیری
   • سیستم های تصمیم یار
   • سیستم های تصمیم یار گروهی
   • سیستم های تصمیم یار مدیریتی و سازمانی
   • مبانی سیستم های پشتیبان هوشمند
   • سیستم های خبره
   • سایر سیستم های هوشمند
   • سیستم های مبتنی بر وب پشتیبان مدیریت
   • موارد پیشرفته و ویژه در سیستم های تصمیم یار
   • نمونه ها
 • بخش ۵: پیاده سازی و مدیریت فناوری اطلاعات

  • کاربرد فناوری اطلاعات برای کسب مزیت استراتژیک

   • مسیر مستقیم دل به سوی موفقیت
   • مزیت راهبردی و فناوری اطلاعات
   • مدل زنجیرۀ ارزش پورتر
   • منابع و قابلیت های راهبردی
   • برنامه ریزی فناوری اطلاعات – مسأله ای حیاتی برای سازمان ها
   • برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات – مرحله ۱
   • تحلیل نیازمندی های اطلاعاتی، تخصیص منابع و برنامه ریزی پروژه – مراحل ۲ تا ۴
   • برنامه ریزی معماری فناوری اطلاعات
   • نکات مهم در برنامه ریزی فناوری اطلاعات
   • نمونه ها
  • اقتصاد فناوری اطلاعات

   • توجیه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در ایالت آیوا
   • روندهای مالی و اقتصادی و تناقض بهره وری
   • ارزیابی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات: منافع، هزینه ها و مسائل موجود
   • روش های ارزیابی و توجیه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات
   • راهبرد های اقتصاد فناوری اطلاعات: بازیافت هزینه و برون سپاری
   • سایر جنبه های اقتصادی فناوری اطلاعات
   • نمونه ها
   • چگونه استرن گلد، یک سیستم تجارت الکترونیکی به دست آورد
   • چشم انداز و چارچوب تحصیل برنامه های فناوری اطلاعات
   • شناسایی، توجیه و برنامه ریزی برنامه های سیستم اطلاعات
   • تحصیل برنامه های فناوری اطلاعات: گزینه های موجود
   • برون سپاری و ارائه دهندگان خدمات نرم افزاری
   • انتخاب فروشنده و نرم افزار و سایر مسائل مربوط به پیاده سازی
   • اتصال به پایگاه های داده و شرکای تجاری: یکپارچه سازی
   • طراحی مجدد فرایندهای کاری
   • نقش فناوری اطلاعات در طراحی مجدد فرایندهای کاری
   • ساختاردهی مجدد فرایندها و سازمان ها
   • نمونه ها
  • تحصیل برنامه ها و زیرساخت فناوری اطلاعات

   • چگونه استرن گلد، یک سیستم تجارت الکترونیکی به دست آورد
   • چشم انداز و چارچوب تحصیل برنامه های فناوری اطلاعات
   • شناسایی، توجیه و برنامه ریزی برنامه های سیستم اطلاعات
   • تحصیل برنامه های فناوری اطلاعات: گزینه های موجود
   • برون سپاری و ارائه دهندگان خدمات نرم افزاری
   • انتخاب فروشنده و نرم افزار و سایر مسائل مربوط به پیاده سازی
   • اتصال به پایگاه های داده و شرکای تجاری: یکپارچه سازی
   • طراحی مجدد فرایندهای کاری
   • نقش فناوری اطلاعات در طراحی مجدد فرایندهای کاری
   • ساختاردهی مجدد فرایندها و سازمان ها
   • نمونه ها
  • مدیریت منابع اطلاعات و امنیت

   • جرائم اینترنتی در هزاره نوین
   • دپارتمان سیستم های اطلاعات و کاربران نهایی
   • معاون فناوری اطلاعات در مدیریت دپارتمان سیستم های اطلاعات
   • آسیب پذیری سیستم های اطلاعات و جرائم کامپیوتری
   • حفاظت از منابع اطلاعات: اقدامات ملی و سازمانی
   • ایجاد امنیت در وب، شبکه های داخلی و شبکه های بی سیم
   • برنامه ریزی برای استمرار کسب و کار و بازیابی پس از حوادث
   • پیاده سازی امنیت: ممیزی و مدیریت ریسک
   • فناوری اطلاعات در مقابله با تروریسم
   • نمونه ها
  • تأثیرات فناوری اطلاعات بر افراد، سازمان ها و جامعه

   • تکثیر غیرمجاز فیلم
   • مقدمه
   • فناوری اطلاعات موانع زمان، فضا و فاصله را از بین می برد
   • اطلاعات از منبعی کمیاب به منبعی سرشار تبدیل می شود
   • ماشین ها کارکردهایی را به عهده می گیرند که پیشتر توسط انسان انجام می شد
   • فناوری اطلاعات افراد را وادار به ارزیابی مجدد سیستم های ارزشی خود می کند
   • نتیجه گیری
   • نمونه ها

مراجع

 

نحوه ارزشیابی

به زودی…

دیدگاهتان را بنویسید

4 + 4 =