درس مدیریت ارتباط با مشتری

سرفصل

  • بخش اول – تعریف

    • مشتری مداری یا مشتری محوری
    • تعریف‌های مدیریت ارتباط با مشتری
    • معرفی جامع CRM
    • بررسی تفاوت و شباهت‌های مشتری و مصرف‌کننده
    • صوت شماره ۱
    • صوت شماره ۲
  • بخش دوم – مدیریت فروش و بازاریابی در CRM

    • مدیریت فروش در CRM
    • انواع مشتری
    • تقسیم‌بندی‌های متفاوت مشتریان
    • وفاداری مشتریان
    • گام‌های اجرای موفق برنامه‌های ایجاد وفاداری
    • مدیریت بازاریابی در CRM
    • مدیریت خدمات مشتریان در CRM
    • مدیریت وظایف و فرایندهای سازمانی
    • صوت شماره ۳
    • صوت شماره ۴
  • بخش سوم – آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری

    •  هدف CRM
    • اجزای CRM
    • معیارهای CRM در سنجش موفقیت
    • ضرورت CRM
    • مزیت‌های CRM
    • فرایندهای کلیدی CRM
    • عملکردهای اصلی CRM
    • قابلیت‌های نرم‌افزار CRM
    • صوت شماره ۵
  • بخش چهارم- انواع سیستم‌های CRM

    • CRM عملیاتی، اهداف، مزایا و قابلیت‌‌ها و شاخه‌ها
    • CRM تحلیلی، اهداف، مزایا و قابلیت‌‌ها و شاخه‌ها
    • CRM تعاملی، اهداف، مزایا و قابلیت‌‌ها و شاخه‌ها
    • صوت شماره ۶
  • بخش پنجم- مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی یا E-CRM

    • ارتباط برنامه‌های CRM
    • مدیریت E-CRM
    • دامنه E-CRM
    • ارایه خدمات E-CRM به مشتری در بستر وب
    • موارد شکست E-CRM
    • صوت شماره ۷
  • بخش ششم- معرفی نرم‌افزار

    • معرفی نرم‌افزارهای CRM
    • آشنایی با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت پویا Microsoft Dynamics CRM 2015
    • سفارشی‌سازی نرم‌افزار Microsoft Dynamics CRM 2015
    • مدیریت E-CRM
    • صوت شماره ۸

مراجع

نحوه ارزشیابی

به زودی…

دیدگاهتان را بنویسید

نوزده + شش =