درس مباحث ویژه

مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور

با توجه که درس مباحث ویژه باید به آشنا نمودن، اطلاع‌رسانی، کاربردی‌سازی مفاهیم و بحث و گفتگو پیرامون مباحث جدید (و یا کمتر پرداخته شده در دروس تحصیلی) در رشته کامپیوتر بپردازد، در این درس با مباحث ذیل آشنا خواهید شد.

  • بحث اول – جمع آوری الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات

  • بحث دوم – آشنایی با سایت‌های معنایی و شبکه‌های اجتماعی

  • بحث سوم – داده‌کاوی و کشف دانش

  • بحث چهارم – ابر انسان (فناوری‌های نهفته در بدن، فناوری‌های پروتزی، فناوری‌های پوشیدنی)

 

بحث اول – جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

فیلم‌های آموزشی

بخش اول: اصول اولیه جستجو

🎦سکانس ۰۱ – موتورهای جستجو و نحوه عملکرد آن‌ها
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

🎦سکانس ۰۲ – کلیدواژه‌های منحصر به فرد در جستجوی اینترنتی
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

🎦موضوع ارایه
🗣️ارایه دهنده: یکی از دانشجویان 

🗂️ مباحث مورد نظر
▪️خزنده وب چیست؟!
▪️چگونه کار می‌کند؟!
▪️مرور کلی بر خزنده وب
▪️دلایل استفاده از خزنده‌ی وب
▪️نمونه‌هایی از خزنده‌ی وب (مستقل و متن باز)
▪️سیاست‌های خزنده‌ی وب
▪️معماری خزنده‌ی وب
▪️امنیت در خزنده‌ی وب
▪️خزش در وبِ عمیق (Deep Web)
▪️زبان‌هایی که با آن می‌توان خزنده وب نوشت
▪️نمونه کدنویسی یک خزنده وب
▪️روش اجرای کدنوشته شده

✅خروجی مورد انتظار از دانشجو
▪️سند ارایه (PowerPoint)
▪️فیلم آموزشی از ارایه‌ی دانشجو
▪️سایر اسناد مرتبط با تحقیق (شامل: تصویر، کد، و …)
برخی مراجع

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A8
درج اسناد ارایه

درج فیلم آموزشی ارایه

 

🎦سکانس ۰۳ – ابزارهای اصلی جستجو
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

🎦سکانس ۰۴ – نکته‌ها و ترفندها
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

 

🎦موضوع ارایه: موتورهای جستجو
🗣️ارایه دهنده: سه نفر از دانشجویان (هر کدام ۴ موتور جستجو)

🗂️ مباحث مورد نظر
▪️مقدمه
▪️تاریخچه
▪️شرکت و کارکنان
▪️محصولات و خدمات
▪️موتورهای جستجو
▪️ساختار موتور جستجو
▪️نحوه عملکرد موتور جستجو
▪️معرفی بخش‌های مختلف موتور جستجوی
▪️نحوه استفاده از موتور جستجوی
▪️معرفی نکات و ترفندهای موتور جستجو
▪️راهبردهایی برای جستجوی بهتر از نگاه شما
و …
✅خروجی مورد انتظار از دانشجو
▪️سند ارایه (PowerPoint)
▪️فیلم آموزشی از ارایه‌ی دانشجو
▪️سایر اسناد مرتبط با تحقیق (شامل: تصویر، کد، و …)

🗣️ارائه دهنده: نفر اول – موتورهای جستجوی متداول
▪️google
▪️bing
▪️msn
▪️aol
🗣️ارائه دهنده: نفر دوم – موتورهای جستجوی متداول
▪️yahoo
▪️ask
▪️excite
▪️lycos

🗣️ارائه دهنده: نفر سوم – موتورهای جستجوی ایرانی
▪️Salam.ir
▪️parsijoo.ir
▪️rismoon.com
▪️yooz.ir 
▪️jasjoo.com

بخش دوم: موتورهای جستجو

سکانس ۰۵ – گوگل Google
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

 

سکانس ۰۶ – گزینه‌های تخصصی گوگل 
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

 

سکانس ۰۷ – یاهو! Yahoo!
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

 

بخش سوم: موتورهای جستجوی ویژه

سکانس ۱۵- جستجوی گروه‌های خبری
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

 

سکانس ۱۶- جستجوی فهرست‌های ایمیل
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

سکانس ۱۷- جستجوی افراد
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

سکانس ۱۸- جستجوی شرکت‌ها
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

 

سکانس ۱۹- جستجوی مقالات و اسناد علمی و تحقیقاتی – Google Scholar 
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

سکانس ۲۰- دیگر ابزارهای جستجو 
👤دکتر محمدحسن محمدپور
📚جمع آوری الکترونیکی داده ها و اطلاعات

 

بحث دوم – آشنایی با سایت‌های معنایی و شبکه‌های اجتماعی

فیلم‌های آموزشی

بخش اول:

 

 

بحث سوم – داده‌کاوی و کشف دانش

فیلم‌های آموزشی

بخش اول:

 

 

بحث چهارم – ابر انسان (فناوری‌های نهفته در بدن، فناوری‌های پروتزی، فناوری‌های پوشیدنی)

فیلم‌های آموزشی

بخش اول:

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

8 + 18 =