درس سیستم اطلاعات مدیریت

سرفصل

  • فصل اول: نگاه کلی بر سیستم‌های اطلاعاتی

  • فصل دوم: سلول گرایی، زیربنای تحولات در صنعت رایانه

  •  فصل سوم: عناصر سیستم اطلاعاتی

  •   فصل چهارم: طراحی ساختار مفهومی اطلاعات

  •  فصل پنجم: طراحی پایگاه داده ای

  •  فصل ششم: طراحی برنامه نظام یافته

  •  فصل هفتم: پالایش مختصات برنامه

مراجع

 

نحوه ارزشیابی

به زودی…

دیدگاهتان را بنویسید

پنج × 1 =