کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای (پایه دهم متوسطه)

کتاب را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

لینک مستقیم دانلود کتاب

فیلم‌های کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای

توجه:  پرونده‌های زیر به صورت فشرده هستند، لطفا پس از دریافت، آن‌ها را از این حالت خارج نمایید و سپس مشاهده کنید. 

فیلم درس بیست و دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (اعتیاد رسانه ای ۴ ) ( ۰۲ بهمن۱۳۹۵) ۲٫۳۸MB
فیلم درس بیست و دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (اعتیاد رسانه ای ۳ ) ( ۰۲ بهمن۱۳۹۵) ۴٫۱۲MB
فیلم درس بیست و دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (اعتیاد رسانه ای ۲ ) ( ۰۲ بهمن۱۳۹۵) ۱٫۵۱MB
فیلم درس بیست و دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (اعتیاد رسانه ای ۱ ) ( ۰۲ بهمن۱۳۹۵) ۶٫۴۹MB
فیلم درس نوزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (شبکه های اجتماعی ) ( ۲۰ دی ۱۳۹۵) ۷٫۹۴MB
فیلم درس نوزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (توییتر ) ( ۲۰ دی ۱۳۹۵) ۱۱٫۸۹MB
فیلم درس نوزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تلفن همراه و زندگی امروز ) ( ۲۰ دی ۱۳۹۵) ۲٫۸۲MB
فیلم درس هیجدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تنهایی رسانه‌ای ) ( ۲۰ دی ۱۳۹۵) ۱۸٫۰۸MB
فیلم درس هفدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تریلر Pes2017 ) ( ۲۰ دی ۱۳۹۵) ۳۱٫۵۸MB
فیلم درس هفدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (بازی کن فینالیست ) ( ۲۰ دی ۱۳۹۵) ۱٫۹۲MB
فیلم درس پانزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تجمل گرایی ) ( ۲۰ دی ۱۳۹۵) ۲۶٫۷MB
فیلم درس پانزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( مد ) ( ۲۰ دی ۱۳۹۵) ۴٫۳۸MB
فیلم درس چهاردهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تکنیک نقاشی) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۱۱۰MB
فیلم درس سیزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (مسافر) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۴٫۹۳MB
فیلم درس سیزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (مخاطب منفعل) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۳۴٫۴MB
فیلم درس سیزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (سندان) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۳٫۱۹MB
فیلم درس دوازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (شناسایی مخاطب) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۸٫۶۲MB
فیلم درس دوازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تفاوت مخاطبان) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۱۸٫۲MB
فیلم درس دوازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( ۱۰ گل برتر) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۹۲٫۶MB
فیلم درس یازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( روزنامه ها ) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۲۸MB
فیلم درس یازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (خبر ۲ ) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۳۰۰MB
فیلم درس یازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (خبر ۱ ) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۳۱۴MB
فیلم درس دهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (دیرین دیرین- بازی مناسب رایانه ای) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۱MB
فیلم درس دهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (توصیه به کتابخوانی) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۱۸٫۴MB
فیلم درس نهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (مستر بین) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۱۳۱MB
فیلم درس نهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (پاندای کونگ فوکار) ( ۲۱ آذر ۱۳۹۵) ۱۰۵MB
فیلم درس هفتم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (فوتبالی) ۱۴٫۱MB
فیلم درس هفتم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تبلیغ نان) ۳٫۷۹MB
فیلم درس هفتم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (بستنی میهن)  ۲٫۵۴MB
فیلم درس هفتم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (آدیداس)  ۲٫۰۱MB
فیلم درس پنجم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (زود قضاوت نکن) 
۱۱٫۶۵MB
فیلم درس پنجم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(معرفی ایران) ۱۸٫۴۱MB
فیلم درس چهارم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( رویای روزانه)  ۱۱٫۵۶MB
 فیلم درس سوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(سواد رسانه ای در یک دقیقه) ۲۱٫۸۶MB
 فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(شغل دروغین) ۱۰٫۸۶MB
 فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(در بشقاب تو) ۱۶٫۷۱MB
 فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(پیش به سوی عصر رسانه) ۱۳٫۰۳MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(آینده تلفن همراه)  ۷٫۱۶MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(خویش انداز”سلفی”آینده)  ۱۲٫۲۲MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(رسانه چیست؟)  ۷٫۴۲MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(روز شیشه ای – فناورانه)  ۳۸٫۵MB

دیدگاهتان را بنویسید

سه × پنج =