برنامه عملیاتی هنرستان نمونه دولتی شهید اسحق دارا مبتنی بر سند تحول بنیادین

حمد و ستایش خداوند منان را که انسان را به زیور اندیشه آراست و بر او قلم را امانت داد، این ودیعه‌ی گران‌بهای الهی تا انسان به قدرت تفکر سرآمد مخلوقاتش باشد. با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مداخله در رویکردهای نوین آن نشان می‌دهد که آموزش و پرورش کنونی با ماموریت‌های جدیدی روبروست. ماموریت‌هایی که برای کارشناسان و مدیران ارشد نظام تعلیم و تربیت در طراحی، تدوین اجرا و ارزیابی برنامه‌های آموزشی و تربیتی اثر گذارند. هم‌چنین برای مدارس، مدیران، معلمان، هنرجویان، اولیا و جامعه‌ی محلی نقش‌های جدیدی ایجاد نموده است. سند تحول بنیادین با نگاهی نقاد، تعالی‌بخش، مدرسه‌محور، مشارکت‌جو و کیفیت‌مدار ضمن تمرکز بر فرایندهای مدیریتی، شرایطی را فراهم می‌آورد تا کلیه عوامل موثر در مدرسه ظرفیت‌های خود را بشناسند و با اتخاذ به رویکرد برنامه‌محور نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه عملیاتی مدرسه اقدام کنند و با نگاهی تیزبین، نقاد، به‌صورت مستمر عملکرد مدرسه خود را نسبت به نقشه‌ی راه یا برنامه‌ی عملیاتی و هدف‌های تعیین‌شده بسنجند. اجرای این سند، آموزش و پرورش را به سمت یک سیستم آموزش مبتنی بر برنامه و عمل، پیش‌رو و پاسخ‌گو به نیازهای جامعه سوق خواهد داد. بدین ترتیب تمامی فرایندهای مدیریت در مدرسه نهادینه می‌شود. این سند سیمای مدرسه را در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ با ویژگی‌های مترقی آن و هم‌چنین ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه و شکل‌گیری انتظارات جدید والدین نسبت به ماهیت و کارکردهای مدرسه، ما را از برنامه‌ریزی برای استقرار مدیریت تعالی‌بخش که در شکل‌گیری و هویت‌بخشی بر مدارس نقش اساسی ایفا می‌کند، ناگزیر می‌سازد. در ادامه برخی از برنامه‌های عملیاتی هنرستان نمونه دولتی شهید اسحق دارا آمده است که مبتنی بر ساحت‌های مختلف آموزشی و تربیتی موجود در سند تحول بنیادین است. برنامه عملیاتی هنرستان نمونه شهید اسحق دارا مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش    

دیدگاهتان را بنویسید

هجده − 14 =