آشنایی با مراحل تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوای الکترونیکی در سه مرحله صورت می‌گیرد که در زیر شرح آن آمده است.

۱- مرحله پیش از تولید

در این مرحله اساس و ساختار پروژه تعیین می‌شود و شامل مراحل زیر است:

الف) جمع‌آوری اطلاعات: تحقیق و پژوهش درباره مخاطبان و موضوع توسط کارشناس موضوعی.

ب) تهیه فلوچارت برنامه: فلوچارت‌ها روند اجرایی و ساختار پروژه را به صورت تصویری نمایش می‌دهند. مدیر پروژه، پس از مشخص کردن منوی اصلی برنامه و بخش‌های مختلف آن، برای هر قسمت یک فلوچارت رسم کرده و نحوه ارتباط آن را با سایر قسمت‌ها تعیین می‌کند. برای نمونه فلوچارت صفحه‌ی منوی آموزش مهارت‌های هفتگانه رایانه (ICDL) را می‌توان اینگونه رسم کرد:

۱- یک کاغذ سفید آماده کنید.

۲- روی کاغذ مذکو، عنوان صفحه‌ی اول نرم افزار آموزشی خود را بنویسید. (

مثلاً: منوی آموزش مهارت‌های هفتگانه رایانه (ICDL))

۳- طرح تصاویر، عبارات و دکمه هایی که در این صفحه قرار است درج شود را خیلی ساده طراحی کنید.

مثلاً در صفحه‌ی مذکور، عناصر زیر را طراحی می‌کنیم:

عبارت متنی عنوان برنامه

 • دکمه‌ی آشنایی با نرم افزار (یا درباره‌ی نرم افزار یا راهنمای استفاده از نرم افزار)
 • دکمه‌ی نصب برنامه‌های مورد نیاز
 • دکمه‌ی درس اول: آموزش IT
 • دکمه‌ی درس دوم: آموزش Windows
 • دکمه‌ی درس سوم: آموزش Word
 • دکمه‌ی درس چهارم: آموزش Powerpoint
 • دکمه‌ی درس پنجم: آموزش Excel
 • دکمه‌ی درس ششم: آموزش Access
 • دکمه‌ی درس هفتم: آموزش Internet
 • دکمه‌ی تماس با ما (یا ارتباط با ما)
 • دکمه‌ی خروج از برنامه

ج) تهیه سناریو: این بخش که یکی از مهم‌ترین قسمت‌هاست، توسط یک طراح و تکنولوژیست آموزشی و با کمک کارشناس علمی مربوط برای هر بخش از فلوچارت طراحی می‌شود. در سناریو برای هر یک از بخش‌های فلوچارت، باید کاغذی بردارید و شرح مراحل انجام کار و هر کار دیگری که قرار است برای آن بخش انجام شود را توضیح دهید.

نکته: فرایند رسم فلوچارت و سناریو بسیار مهم است و باید برای آن زمان نسبتاً زیادی صرف کنید. لذا برای عبور از این مرحله تعجیل نکنید.

۲- مرحله تولید

در این مرحله، بر اساس فلوچارت برنامه، کلیه اجزایی که تولید شده توسط برنامه‌نویس، یکپارچه‌سازی شده به صورت یک نرم‌افزار آموزشی درمی‌آید.

۳- مرحله پس از تولید

پس از اتمام مرحله تولید، پروژه برای مدت زمان محدودی به صورت آزمایشی استفاده می‌شود تا عملکرد آن در شرایط مختلف بررسی شده و در صورت وجود اشکالات، یا احساس کمبود در بخش‌هایی از پروژه، اصلاحات لازم انجام شود و نسخه نهایی پروژه تکمیل گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

12 + هجده =