آشنایی با حروف انگلیسی

زبان‌ها با الفبایشان شکل و ظاهر می‌یابند. الفبای انگلیسی شامل ۲۶ حرف است که در زبان انگلیسی به لحاظ ظاهری دو دسته حروف داریم. (از ویکی پدیا با آن‌ها آشنا شوید)
  • حروف چاپی کوچک – Small Printing Letters
  • حروف چاپی بزرگ – Capital Printing Letters
از لحاظ تلفظ هم می‌توان حروف را به دو دسته تقسیم کرد:
  • حروف صدادار – Vowels: حروف صدادار حروفی هستند که به تنهایی و مستقل تلفظ می‌شوند. تذکر: حروف همچون A-E-I-O-U صدادار هستند. حروف W-Y نیز اگر در آغاز کلمه بیایند بی صدا هستند و در غیر این‌صورت صدادار می‌باشند.
  • حروف بی صدا – Consonants: حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار، تلفظ نمی‌شوند و شامل ۲۱ حرف باقیمانده هستند.
 

دیدگاهتان را بنویسید

8 − 5 =