شرکت ایده‌پردازان جوان پارسی در سال ۱۳۹۶ توانست عنوان «کارآفرین برتر» را در استان هرمزگان به خود اختصاص دهد. هم‌چنین این شرکت در دو دهه فعالیت خود توانسته است دو طرح ملی به نام‌های «طرح ملی کودک رایان» و «طرح ملی ایده پردازان جوان» را برای توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین کودکان و نوجوانان در پیش‌گاه مردم شریف ایران بگذارد.


وبسایت رسمی شرکت ایده‌پردازان جوان پارسی